Q-Dir алтернативен файлов изследвател за всички операционни системи на MS-WindowsHome # Multi-Language

Quad Directory Explorer прави вашите файлове и папки лесни за управление, както инсталирани, така и като преносима програма за Windows като алтернатива на файловия изследвател на Microsoft.

1. Bulgarian - Български
2. Превключване на езика в #ПРИЛОЖЕНИЕ# на: Bulgarian - Български

1. Bulgarian - Български

TranslatorName=Стефан Димитров, Krezzin

Contact=only_eidos@yahoo.com, zakxaev68@gmail.com
LastUpdated=01.06.2022


[MENU]=
10000=&Файл
10001=Дублиране на прозореца\t(Q-Dir)
10002=Отваряне на Q-Dir състояние\t(*qdr)
10003=Запазване на текущо състояние\t(*qdr)
10004=Запазване на текущото състояние на работния плот
10005=Изнасяне
10400=Рестарт\tAlt+F11(Q-Dir)
10401=Търсене на файл
10006=Изход\tAlt+F4
10300=Репозициониране на прозореца

10200=Печат

10201=Без цвят на фон
10202=Без цвят на шрифт
10203=Без шрифт (удебелен, курсив, ...)

10210=Когато се използват цветови филтри


10900=Език
10007=Превод
20000=&Редактиране
20001=За активен прозорец
20002=Избор на всичко\tCtrl+A
20003=Обръщане на избора\tCtrl+Shift+A
20004=Отваряне в нов раздел
20005=Отваряне на избора в нов раздел\tShift+Enter or Shift+Ctrl+T


30000=Изглед
30001=Лента на състоянието
30002=На цял екран\tF11

30003=Големи икони
30004=Малки икони
30005=Списък
30006=Детайли

40000=Предпочитани
40001=Добавяне към предпочитани
40002=Организиране на предпочитани
40003=Папка
40004=В нов Q-Dir с [Ctrl]
40005=SHIFT=Презапис//DEL=Изтриване

50000=Екстри

51000=Q-Dir винаги...
51001=Нормално (по подразбиране)
51002=Максимизиран старт
51003=С текуща позиция на прозореца
51004=Последна позиция на прозореца

51005=Прозорец в центъра
51006=Ляв ъгъл на екрана
51007=Десен ъгъл не екрана

51008=Класически дизайн
51009=Плосък дизайн
51010=Плосък дизайн + оцветяване

51011=Потвърждение преди изход

51012=Автоизчисляване на DPI (отстранява замъгляването)
51013=Замъгленост на образа при висок DPI под Windows 1052000=Стартиране като
52001=Q-Dir
52002=3T-Dir
52003=3B-Dir
52004=2H-Dir
52005=2V-Dir
52006=4H-Dir
52007=4V-Dir
52008=3H-Dir
52009=3V-Dir
52010=3L-Dir
52011=3R-Dir
52012=1-Dir
52013=Използване на последния изглед

53000=Списъчен изглед
53001=Използване на цветови филтър
53002=Запазване на колоните
53003=Избор на цял ред
53004=Показване на мрежа

53005=Двойно щракване с ляв бутон върху свободното пространство:
53006=Не прави нищо
53007=Отиване едно ниво нагоре
53008=Избор на всичко

53009=При превъртане, фокуса следва мишката
53010=Маркиране на източника при отиване едно ниво нагоре
53011=Звук при навигиране (щракване)

53012=Отваряне само при щракване върху име или икона.
53013=Не запазвай групирането при ново навигиране

53014=Деактивиране преименуването чрез стрелки нагоре/надолу
53015=Деактивиране маркирането на колоните (напр. Сортиране-колона)(W7,8)

53016="Меко" опресняване, не преемулиране на изгледа (пускане, копиране, опреснени)
53017=Заглавие на колоната във всички прозорци

53018=Колона с файлов тип
53019=Показване на разширения
53020=Показване на разширения и тип
53021=Проверете режима за избор
53022=Използване на кутийки за избор

53025=При опресняване [F5]
53026=Поддържане на избора
53027=Поддържане позицията на превъртане
53028=Поддържане на фокус

53029=Деактивиране на прозрачния избор (при W7 / Vista)
53030=Изчистване / Нулиране настройките на колоните

53031=Използване на клавиша "интервал" за превъртане (като IE/Chrome)
53032=Използване на системен звук при щракване
53033=Деактивиране автоматичното сортиране при преименуване или копиране54000=Дървовиден изглед
54001=Едно дърво за всички прозорци
54002=Всеки прозорец със собствено дърво
54003=Да не се показва дърво
54004=Използване на цветови филтър
54005=Обикновен получерен шрифт
54006=Мразя цветовете
54100=Време за автоматично разлистване при влачене
54101=0.5 сек.
54102=1.0 сек.
54103=1.5 сек.
54104=2.0 сек.
54105=3.0 сек.
54106=0.2 сек.
54107=Деактивиране на анимацията (Триъгълника)

54200=Ширина на отстъпа
54201=По подразбиране за системата
54202=9 пиксела
54203=12 пиксела
54204=18 пиксела
54205=24 пиксела
54206=32 пиксела
55000=Заглавна лента
55001=Не показвай нищо
55002=Показване на пълния път
55003=Показване на името
55004=Показване на последните отворени Предпочитани
55005=Показване на пълния път до избрания файл (обект)


56000=Адресна лента

56001=Една за всички\t(1x)
56002=Всеки със собствена\t(4x)
56003=Да не се използва\t(null)
560001=Имам нужда и от двете
56004=Класическа адресна лента
56005=Модерна адресна лента\t(Като виста)
56006=Осветена, когато е активна
56007=Показване на устройствата в основната адресна лента (1x)
56008=Показване на бутон за опресняване56100=Автоматично довършване
56101=Файлове и папки
56102=Само папки
56103=Интернет адреси (URL)
56104=Последно използвани URL
56105=История на URL56200=Модерна адресна лента
56201=Показване на всички икони
56202=Без икони
56203=Само първият

57000=Система
57001=Показване на скрити файлове && папки
57006=Скриване на защитени файлове на операционната система (-:препоръчително:-)
57002=Скриване разширенията на познаните типове файлове
57003=Добавяне на Q-Dir към контекстното меню
57004=Регистриране (*.qdr) за Q-Dir
57007=Активиране на привилегии, напр. "Информация за обема на системата"
57005=... &още

57008=Q-Dir като файлов мениджър по подразбиране
57009=Само за
57010=Папка
57011=Моят компютър
57012=Моите мрежови места
57013=Моите документи
57014=Кошче
57015=Предпочитани мрежови
57016=Интернет папки

57025=Като основен файлов мениджър за всички
57026=Имате ли административни права?
57027=Отваряне в нов раздел, в стартираното копие

57100=Размер на системните миниатюри
57101=48x48
57102=64x64
57103=96x96
57104=128x128
57105=160x160
57106=192x192
57107=224x224
57108=256x256

58000=Мрежа
58001=Свързване на устройство
58002=Изключване на устройство

59000=Цветове и дизайн
59001=Цветове
59002=Цвят - Тема
59003=Q-Dir тема по подразбиране
59004=Черното е моят цвят
59005=Харесвам оранжево
59006=Харесвам Дюн
59007=Харесвам Супермен
59008=Харесвам Барби
59009=Харесвам маслинено
59010=Харесвам сребристо
59011=Аз съм лимонница (пеперуда)
59012=Червена тревога
59013=Неон
59022=Деактивиране на всички цветови шеги

51100=Лента на състоянието
51101=Избрани обекти
51102=Брой обекти\tБързо
51103=Размер на избраните обекти
51104=Размер на избраните обекти включително под-папките
51105=Ако няма избрани обекти
51106=Брой обекти\tБързо
51107=Размер на обектите в папката
51108=Размер на обектите в папката включително под-папките
51109=Подсказка: Извикване на настройките\n за размера на папката с клавиш F951200=Раздели
51201=Показване винаги
51202=Показване само над 2
51203=Деактивиране на разделите
51204=Време за автоматичен избор при влачене
51205=Използване на контекстно меню

51206=Затваряне на раздела\tCtrl+W
51207=Нов раздел\tCtrl+T
51208=Дублиране на раздела\tCtrl+K
51209=Затваряне чрез двойно щракване с ляв бутон
51210=Затваряне чрез щракване със среден бутон

51211=Подсказки
51212=Деактивирани
51213=Показване на пътя

51214=В свободната част на лентата с раздели.
51215=Нов раздел:
51216=Двойно щракване с ляв бутон
51217=Щракване с ляв бутон

512170=Многолинен раздел

51218=Отваряне в нов раздел при:
51219=Щракване със Среден бутон на мишката върху папка в списъка
51220=Щракване със Среден бутон на мишката върху папка в дървото

51221=Използване на текущата папка като раздел / папка по подразбиране


51222=Група с раздели
51223=Преместване в нова група с раздели
51224=Копиране в нова група с раздели

51225=Изполаване на групи с раздели


51300=Файлови операции
51301=Стартиране на всички операции:
51302=Системни настройки по подразбиране
51303=в нов процес
51304=в нов екземпляр
51305=Списък на партидите
51324=Копиране/Изрязване/Поставяне...
51325=Основно меню
51326=Ляв бутон на мишката: потвърждаване преместването на файл


51400=Нулиране
51401=Настройки за всички колони (списъчен изглед)
51402=История
51403=Файлови филтри с автоматично завършване50001=... повече опции

60000=Инфо
60001=Относно Q-Dir ...
60002=Лиценз
60003=Помощ
60004=Още свободен софтуер от Nenad Hrg
60005=Свържете се с мен
60006=Доклад за грешка
60007=Предложение за подобрения
60008=Дарение - Подпомогнете поддръжката на моята работа ;-).
60009=Препоръчайте Q-Dir
60010=Изпращане на Q-Dir по ел.поща
60011=Q-Dir често задавани въпроси
60012=Дарение


[Tools]=
70000=Инструменти

70001=Търсене и заместване (Класическо)
70002=Изтриване
70003=Сканиране


[POP]=
90000=Х
90001=Добавете своя предпочитан доставчик при търсене
90002=Търсене\tF3
90003=Търсене в избраното\tAlt+F3
90004=Добавяне
90005=Команди
91001=Екранна лупа\tAlt+L
91002=Възстановяване
91003=Изход

[Tree-Popup]=
93000=Изскачащо дърво
93001=Автоматично обновяване
93002=Автоматично сканиране за подпапки [+][ ]
93100=Време за автоматично разлистване при влачене
93101=0.5 сек.
93102=1.0 сек.
93103=1.5 сек.
93104=2.0 сек.
93105=3.0 сек.
93106=0.2 сек.
93003=Показване в дървовидния изглед
93004=Само папки (бързо)
93005=Всички архиви (бавно)
93006=Функция в разработка
93007=Избор на целия ред
93008=Разлистване при избор с мишката
93009=Единично - Разлистване
93010=Деактивиране на линии
93011=Избор на папка от списък
93012=Изберете папка от списъка и я разлистете
93013=Да не се използва W7 / Vista структура на директориите
93014=Линии (Бутони [+]) на главната папка
93015=Разлистване на системните предпочитани при стартиране на програмата (W7/8/10)[X-SIZE at v 3.8x]=
94000=Информация за размера на данните
94001=Системни настройки за размер на данните
94002=Показване на Q-Dir настройки за размер на данните

94003=Показване размера на папката
94004=Показване размера на информацията в байтове
94005=Показване размера на информацията в КБ
94006=Показване размера на информацията в МБ
94007=Автоматичен избор на размера МБ/КБ/Байтове
94018=Показване размера на информацията в ГБ

94008=Разделител за хилядни
94009=Без десетична запетая
94010=Един знак след десетична запетая
94011=Два знака след десетична запетая
94012=Три знака след десетична запетая
94013=Автоматична десетична запетая

94014=Показване на проценти
94015=Показване броя на папките/файловете

94016=Без размер на папката ако не е на фокус
94017=Игнориране размера на папката при сортиране

[Media-Popup]=
95001=Предварителен изглед при избор
95002=Предварителен изглед при влачене и пускане


[STRINGS]=

0001="%s" вече съществува. \n Презаписване на съществуващия файл?
0002=Директорията "%s" вече съществува\r\n Презаписване на директорията и съществуващите файлове?
0003=Грешка при запазване на файла
0004=Грешка при четене на файла
0005=Моля, изберете папка за запазване на бързи връзки!
0006=Въведете име
0007=Необходимо е еднократно потвърждение на лиценза!
0008=С текущия режим на изглед и размер на прозореца
0009=Неуспешно извикване на командата
0010=В нов Q-Dir с [Ctrl]
0011=Какво е:
0012=Грешка в Q-Dir
0013=Предложение за подобрение в Q-Dir
0014=Юхуууу открих го
0015=Нямам нужда от търсене в интернет
0016=Копиране на елементите в...
0017=Преместване на елементите в...
0018=Готов съм
0019=Изчистване на историята
0020=За активния изглед
0021=Грешка
0022=Нагоре [BACKSPACE]\nМоля тествайте десен бутон на мишката :-)
0023=Нова папка [Ctrl+N]
0024=Дърво
0025=Назад [ALT+LEFT]\nМоля тествайте десен бутон на мишката :-)
0026=Напред [ALT+RIGHT]\nМоля тествайте десен бутон на мишката :-)
0027=Преглед [SHIFT+F6] следващ режим на преглед (Детайли,...)
0028=Изтриване [DEL]
0029=Изрязване [Ctrl+X]
0030=Копиране [Ctrl+C]
0031=Поставяне [Ctrl+V]
0032=Филтритане или осветяване [Ctrl+M]
0033=Меню бързи папки [Ctrl+Q]\nДесен бутон на мишката = отваряне на папката в
0034=СТАРТИРАНЕ
0035=Лиценз
0036=Помощ
0037=Пряк път на работния плот
0038=Предпочитани
0039=Преносим
0040=Филтър [F5] или [ENTER] за опресняване
0041=Управление на бързи връзки
0042=Добавяне на бърза връзка
0043=Избор / Промяна на папка
0044=Бърза връзка
0045=в средата
0046=ляво
0047=дясно
0048=Здравейте,\r\n \r\nОткрих #AP# . \r\n \r\n ..................................... \r\n интернет адрес:#IN#\r\n изтегляне: #IN#?Изтегляне=#AP#
0049=Q-Dir помощ
0050=Нямате администраторски права\n Q-Dir не трябва да се инсталира, просто Q-Dir_Install.exe в Q-Dir.exe преименуване.\n \n Или стартирайте преносима инсталация!
0051=Внимание
0052=Само за мен
0053=Преместване на информацията чрез влачене и пускане \nпреименуване с [F2]
0054=Игнориране на папки и архиви
0055=Бъди негатив
0056=Бъди филтър
0057=Нямам нужда от него - Показване на всички\t[Ctrl+M] или [ESC]
0058=Опции
0059=повече системни опции
0060=Като MS-Explorer
0061=Харесвам внимателни коментари, предложения, идеи и възможности.
0062=За избиране / филтриране използвайте файлов филтър: (*. bmp, * dll)
0063=За мобилни (Pocket PC) папки : използвайте копиране, изрязване и сортиране само чрез контекстно меню\nдокато грешката бъде отстранена !
0064=Моля, изберете папка за съхранение на предпочитаните
0065=С текущия изглед и размер на прозореца
0066=Грешка при четене на файла
0067=Грешка при запис на файла
0068=Филтър (Опции/Филтър за предварителен изглед):
0069=Грешка при запис в регистъра. Администраторски права?
0070=Файловият тип (*.qdr) не е регистриран в системата!\nРегистриране сега?

0071=Съобщението да се показва винаги
0072=Съобщението да не се показва днес
0073=Съобщението да не се показва повече
0074=Съобщението да се показва понякога

0075=но няма смисъл ;( ! Грешка:
0076=Всички
0077=... отново съм в готовност
0078=Сигурни ли сте?
0079=*Нов филтър
0080=От клипборда?
0081=Предварителен изглед
0082=Зачеркнат
0083=Подчертан
0084=Удебелен
0085=Курсив
0086=Цвят
0087=Филтър
0088=По подразбиране
0089=Преглед
0090=Препоръчване
0091=Адресна лента
0092=Навигиране напред и назад
0093=с дърво на папките
0094=Избор от падащо меню
0095=Запазване на избраните обекти
0096=Запазване на режима на преглед (детайли, миниатюри,...)
0097=Колони и настройки за преглед
0098=Прехвърляне на настройките за колони
0099=Предварителен изглед / Филтър на папка (само за разширения zip;cab...)
0100=избрани обекти
0101=Файлове
0102=Папки
0103=Устройства
0104=Останали
0105=Основни
0106=Цветове
0107=Колони
0108=Свободно
0109=от
0110=Прехвърляне
0111=Стартиране на Q-Dir
0112=Показване на информация за програмата
0113=За всички потребители на този компютър
0114=Работен плот
0115=Програмна група
0116=Лента за стартиране
0117=Лента за бързо стартиране
0118=Промяна
0119=Прекратяване
0120=Инсталиране
0121=Инсталиране за
0122=Целева папка
0123=Преки пътища
0124=Програмна група
0125=След инсталиране
0126=Инсталиране на преносима версия
0127=*** Внимание! За Vista и XP SP2 ! Не инсталирайте директно от архивираната папка ! ***
0128=Изтриване на ключовете на Q-Dir от регистъра
0129=Моля, един ред за един доставчик :-)\nИнфо: Контейнерът '%s' е за търсения низ
0130=Забележете! Q-Dir работи като преносимо приложение.
0131=Този запис трябва да бъде направен при регистрацията!
0132=(-1)=следващия филтър може да променя тази стойност/n#BG=(цвят на фона) / #BG-A=(Активен прозорец/цвят на фона) / #=(Скрит) / #Dir=(Папка) / #RO=(Само за четене)
0133=Екранна лупа [ALT+L]
0134=Грешка при свързване
0135=Нулиране на филтър - показване на всички
0136=Управление в този прозорец
0137=Деактивиране
0138=Помощ
0139=Предварителен изглед
0140=Опресняване
0141=Скриване в системната област
0142=Превключване: Едно дърво за всички прозорци (1x)\nВсеки прозорец има дърво (4х)\nНяма нужда от дърво
0143=Фокусиране върху следващия избран елемент
0144=Фокусиране върху предишния избран елемент

0145=Q-Dir (По подразбиране подреждане в 4 прозореца)
0146=3-Dir (Само един отгоре)
0147=3-Dir (Само един отдолу)
0148=2-Dir (Вертикално)
0149=2-Dir (Хоризонтално)
0150=4-Dir (Вертикално)
0151=4-Dir (Хоризонтално)
0152=3-Dir (Вертикално)
0153=3-Dir (Хоризонтално)
0154=3-Dir (Един в левия панел)
0155=3-Dir (Един в десния панел)
0156=1-Dir (Един основен)
0157=Десен бутон на мишката = нулиране

0158=Автоматичен заместващ символ\t'txt' = '*txt*'
0159=Избран обект
0160=Избрани обекти
0161=Обект
0162=Обекта
0163=Преместване на избраното в...
0164=Копиране на избраното в...

0165=Интернет Инфо/Търсене
0166=Смяна на активния прозорец

0167=Лицензионно споразумение
0168=Приемам споразумението
0169=Не приемам споразумението
0170=Отказ

[TRANSLATE]=
171=Зареждане от файл
172=Зареждане/Презареждане низовете
173=Използване на текущите низове за Q-Dir
175=Показване на текущия езиков превод
176=Автоматично обновяване на низовете в Q-Dir

[STRING-2]=
0181=Изнасяне
0182=Внасяне
0183=Прозорецът за напредъка се изпълнява, Q-Dir е в чакащо състояние.\nАко искате да предотвратите това, щракнете върху Отказ.
0184=Заместител за следващата Q-Dir версия
0185=Номер
0186=Низ
0187=Запазване
0188=сек.
0189=Моля, използвайте Unicode версията от Windows XP/2000, тя е доказано по-стабилна.
0190=Има ефект само за следващата навигация
0191=Информация
0192=Предупреждение
0193=Ширина
0194=По подразбиране за системата
0195=Максимум
0196=Оптимизирано
0197=Имам нужда интернет търсене
0198=Необходим е рестарт на програмата
0200=Филтър
0201=Файлов филтър
0202=Копиране на път
02021=Изпращане по ел. поща
02022=Ел. поща
0203=Действието е завършено успешно
0204=Команден ред
0205=Стартиране...
0206=Изключване...

0207=Автоматично довършване
0208=Филтър за автоматично довършване
0209=Филтър за предпочитани


0210=Програми
0211=Тук можете да добавите преки пътища за папките или програмни пътища за стартиране или отваряне на действия. Също така е възможно да зададете спецификацията с относителен път. Полезно е при преносимо използване на Q-Dir и ще бъде запазено в Q-Dir.ini.\n[Име]=[Път]=[Параметър]\nнапр.: xxx=/XXX/xxx.exe=параметър || или: xxx=../../xxx/xxx.exe=параметър\nили : USB/Program=%drive%/programe/ccc.exe=Параметър\nНов параметър: %sel_files%\t, %curdir% , %curdir1% ... %curdir4%
0213=Администратор


0214=Инсталиране като администратор
0215=Автоматичен старт за всички потребители
0216=Автоматичен старт
0217=Конфигурационният файл (INI) няма да бъде презаписан!
0218=За всички потребители
0220=Бързи връзки

0230=Асоциации
0231=Тук можете да добавите вътрешни правила за асоцииране на файлове за стартиране на програмата. Това е добро решение за преносима употреба.\n[ext]=[Path]=[parameter]\nНапример:\n*.txt;*.ini;*.bat;*.doc;=%drive%/program/xxx.exe=%sel_file%\n%drive%=Q-Dir устройство // относителен път е също възможен.0240=Принтиране
0241=Страница
0242=Страници
0243=Хоризонтално
0244=Настройка на страницата
0245=Настройка на принтера
0246=Заглавие
0247=Напасване по ширина на страницата
0248=Напасване по височина на страницата
0249=Увеличение на прегледа
0250=Съотношение
0251=Няма посочен принтер

0261=Стартиране в нов процес
0262=Стартиране в нов прозорец

0264=32-битовата версия (x32/x64) не може да се регистрира на x64 операционни системи за тази задача.
0265=Моля, използвайте х64 версия за х64 операционни системи!


[Favorit]=
0270=Име
0271=Папка
0272=Настройки на прозореца (Разделител,...)

[old str 0065]=
0273=С текущия изглед и размер на прозореца
0274=Разположение на основния прозорец

[Transfer]=
0280=Потребителско преместване
0281=Настройки на прозореца
0282=История
0283=Избрано
0284=Оставане тук
0285=Преместване тук
0286=Копиране тук
0287=Затваряне на всички
0288=Затваряне на всички други

[Erase]=
0300=Нулиране
0301=Изтриване
0302=Забавяне на изтриването с %s сек.
0303=Презапис %s пъти
0304=Запълване на свободното място с нули
0305=Сигурно изтриване.
0310=Нулиране:\r\nИзчиства съдържанието на списъка (не изтрива файловете).\r\n\r\nИзтриване:\r\nПрезапис на папката и файловете с НУЛИ и изтриване.\r\n\r\nПрезапис X пъти:\r\nПрезапис на информацията Х пъти с НУЛИ.\r\n\r\nЗабавяне на изтриването с X-сек.:\r\nВ това време можете да прекъснете процедурата по изтриване с клавиша [ESC].\r\n\r\nЗапълване на свободното пространство с нули:\r\nТова ще премахне стандартните следи от изтриване от твърдия диск.
0311=Добавете файловете чрез влачене и пускане върху тази програма или икона на програмата на работния плот. След това натиснете "изтриване". Файловете ще бъдат презаписани с NULL преди изтриването, така че съдържанието вече ще е непоправимо.
[TreeList]=
0400=Разлистване
0401=0 нива
0402=1 ниво
0403=3 нива
0404=%s нива
0405=Всички нива
0406=Персонализиране на колоните
0407=Разделителят е игнориран
0408=Показване на всички колони
0409=Моля, преместете колоните чрез влачене и пускане
0410=Зареждане
0411=Запис
0412=Използван
0413=Наличен


[TreeList-Infos]=
0500=Моля, изберете устройство / папка за сканиране!
0501=След сканиране можете лесно да сканирате отделни подпапки с десния бутон на мишката
0502=Натиснете и задръжте [Ctrl] или [Shift], ако искате да сканирате директорията / устройството в нов прозорец.

0503=Голям купон при търсенето на изгубеното място за съхранение;)
0504=Ако не искате да виждате тази информация повече, щракнете върху главното меню "Файлове"> "# AP #"

[TreeList-Infos2]=
0505=Използвайте Дървовидния списък като файлов изследовател или филтъра за търсене на файлове.
0506=Изборът на колона може да бъде запазен и зареждан отново и отново по всяко време.
0507=Колоните 1-20 са вътрешни (бързи колони), останалите са от файловата част на МС-Обвивката, както в МС-Изледовател.
0508=Забавлявайте се с разпечатване съдържанието на директорията!

0511=В момента в режим на филтриране само реални папки!

[Font]=
0510=Шрифт
[FindFile]=
1000=Търсене
1001=Настройки
1002=Папка
1003=Включване на файлове
1004=Изключване на файлове
1005=за да включите файлове // напр. *.db, *.bak, *.tmp
1006=за да изключите файлове // напр. thumbd.db, *.bak
1007=Групиране по
1008=Използване на филтър
1009=Деактивиране на филтър
1010=Автоматично подреждане + заглавна част
1011=Автоматично подреждане
1012=Автоматично подреждане след като информацията е заредена
1013=Прозрачно избиране
1014=Настройка на колоните
1015=Групиране
1016=Разглеждане
1017=Сканиране
1018=Време за търсене
1019=Открит
1020=Избор на всички файлове
1021=Изключване на твърди и меки връзки
1022=Отваряне
1023=Изключване на папка

=
[Ignore]=
1040=Прескочи
[FindFile_Columns]=
2000=Име
2001=Размер
2002=%
2003=Файлове (#)
2004=Папки (#)
2005=Номер
2006=Път
2007=Файлово разширение
2008=Метод на търсене
2009=Папка
2010=Дължина на името
2011=Дата на промяна
2012=Дата на създаване
2013=Дата на достъп
2014=Размер върху диска

2015=Байтове
2016=КБ
2017=МБ
2018=ГБ


[Sort]=
2030=Подреждане
2031=Колона
2032=Последно използвани
2033=Логично подреждане на файлове


[Tree-List]=
3000=Дървовиден списък
3001=Дървовиден списък+
3002=Конзола
3003=Филтър

[Tree-List-Columns]=
3100=ОК-Колони
3101=МС-Обвивка
3102=MP3-Хедър

3112=Презареждане на детайлите
3113=Състояние на детайлите
3114=Детайли

[Tree-List-Show]=
3200=Включване на скрити файлове и папки
3201=Показване само структурата на папките[Window]=
200000=Прозорец
200001=Каскадно
200002=Плочка
200003=Плочка вертикално


[TRANSLATOR-INFO-4]=
1000000=Добре дошли
1000001=http://www.softwareok.com/
1000002=Стефан Димитров
1000003=Български
1000004=Преводач[New String Image Compare and Folder Compare e.g. OCT/NOV.2017]=
300000=Не е папка или файл


300001=Моля, изчакайте!
300002=Откриване на изображения и сигнатури
300003=Сканиране за изображения

300100=Сравнение
300101=Толеранс
300102=Сходство
300103=Съотношение на страните
300104=Осветеност
300105=Яркост
300106=ЧЗС
300107=Търсене за

300108=Завъртяно изображение:
300109=Обърнато изображение:
300110=Негативно изображение:

300201=Да
300202=Не

300203=Вертикално
300204=Хоризонтално


[Image Signature]=
300300=Сигнатура на изображение
300301=Правила за сигнатури
300302=Баланс на представяне и качество
300303=Баланс на представяне
300304=Баланс на качество

[Compare Mode]=
300311=Сравняване на всички
300312=Папка с папка

[Preview]=
300321=Показване на предварителен изглед
300322=Показване на браузър
300323=Показване на предварителен изглед и браузър
300324=Показване на списък с резултати


[Progress]=
300330=Общо изображения
300331=за сек.
300332=Изключени сравнения
300333=Сравнения
300334=Време
300335=Общо време
300336=Оставащо време
300337=Подобни изображения
300338=Старт
300339=Няма намерени изображения в избраната папка!
300340=Моля, изберете папките с изображения и натиснете бутона старт
300341=Нето
300342=Бруто[File-Action]=
300350=Презаписване на непроверените
3003501=Това действие презаписва съдържанието на непроверения файл с проверения файл
3003502=Името на файла остава същото.
300351=Избор на по-добрите изображения
300352=Смяна на избора
300353=Лента с инструменти
300354=При поставена отметка
300355=Използване на стрелки

300363=Премахване от списъка
300364=Избрано
300365=Отметнато квадратче за отметка
300366=Неотметнато квадратче за отметка

300370=Включване на подпапки:
[Expert]=
400000=Моля, потвърдете!
400001=Аз съм експерт и знам какво правя!

[Auto-Update]=
500000=Проверка за нова версия
500001=Разрешаване автоматичното актуализиране
500002=Проверка веднъж дневно
500003=Проверка веднъж седмично
500004=Проверка веднъж месечно
500005=Не търси автоматично
500006=Автоматично актуализиране
500007=Стартиране на услугата за автоматично актуализиране
500008=Сървър

500100=Атоматично актуализиране не е необходимо
500101=Моля, изчакайте
500102=Вашата версия
500103=Текуща версия
500104=Актуализацията ще започне след 5 секунди
500105=Резервен файл
500106=Вашата SHA256


[Find.Same.Images.OK]=
600000=Свободен само за лично ползване!
600001=Свободен само за лично ползване, некомерсиално, правителствено или бизнес ползване, в този случай можете само да пробвате софтуера!
600002=Искане за комерсиално ползване[Q-Dir Preview 2018]=
700000=Автоматичен избор на начина на предварителен изглед
700001=Предварителен изглед на база миниатюри
700002=Преглед с MS-Медия плеър
700003=Преглед с MS-Explorer
700004=1 х Предварителен изглед Експлорер
700005=Преглед с MS-Explorer Панел за информация


[Film.Strip.Explorer=

[FSE-View]=
80001=Единично
80002=Двойно
80003=Четворно


[FSE-Strip]=
81000=Филмова лента
81001=Ляво
81002=Дясно
81003=Горе
81004=Долу

81100=Размер на миниатюрите
81101=Размер на филмовата лента
81102=Автоматично

[FSE-Extra]=
81010=Основна адресна лента
81020=Потребителска адресна лента
81030=Да не се използва

[Defender]=
82000=MS Defender
82001=Разрешаване на достъп на #AP# до папка


[Shorcut-Name]=
83001=Ctrl
83002=Л-Ctrl
83003=Д-Ctrl
83004=Alt
83005=Shift
83006=Л-Shift
83007=Д-Shift
83008=ДБ-Мишка
83009=ЛБ-Мишка
83010=СБ-Мишка


[Scan]=
100100=Устройството за сканиране не е свързано или е изключено.

[FolderToFolder]=

100200=Източник
100201=Път
100202=Това не е папка

[Restart as admin]=
100301=Рестартиране на програмата
100302=Рестартиране като администратор
100303=Рестартиране като потребител
100304=Рестартиране като администратор със системни права

[Dark-Theme]=
110000=Тема
1100001=По-подразбиране за системата
1100002=Тъмна
1100003=Светла
1100004=От цветовата тема на Q-Dir
1100005=Изключено


[Navigation]=
120000=Управление
1200001=Назад
1200002=Напред
1200003=Нагоре
1200004=Начало
1200005=Най-отгоре


2. Превключване на езика в #ПРИЛОЖЕНИЕ# на: Bulgarian - Български

... Download Q-Dir +
0.031 (0) (0)

http: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu # Info
https: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu #

Q-Dir алтернативен файлов изследвател за всички операционни системи на MS-Windows


Quick-Tip:

... Windows-File-Explorer-as-the-default-file-manager ...
... Start-page-scan-directly-in-the-target-folder ...
... Recognize-folder-path-with-identical-names-in-the-tabs ...