Tüm MS-Windows İşletim Sistemleri için Q-Dir alternatif Dosya GezginiHome # Multi-Language

Dört Dizin Gezgini, dosyalarınızı ve klasörlerinizi, Microsoft'un Dosya Gezgini'ne alternatif olarak yüklü veya taşınabilir bir Windows programı olarak yönetmeyi kolaylaştırır.

1. Turkish - Türkçe
2. Q-Dir içindeki Dili Değiştir: Turkish - Türkçe

1. Turkish - Türkçe

TranslatorName=Kaya Zeren / Devrim Yalçin

Contact=translator@zeron.net
LastUpdated=26.10.2019


[MENU]=
10000=&Dosya
10001=&Pencereyi kopyala\t(Q-Dir)
10002=&Q-Dir durumu aç\t(*.qdr)
10003=&Geçerli durumu kaydet\t(*.qdr)
10004=Geçerli &masaüstü durumunu kaydet
10005=Dışa ak&tar
10400=&Yeniden başlat\tAlt+F11(Q-Dir)
10401=Dosya &bul
10006=Çı&k\tAlt+F4
10300=Pencere konumu

10200=Yazdır

10201=Arka plan rengi olmasın
10202=Metin rengi olmasın
10203=Yazı türü olmasın (Koyu, Yatık, ...)

10210=Renk süzgeçleri kullanıldığında


10900=Dil
10007=Çeviri
20000=D&üzen
20001=Etkin görünüm için
20002=&Tümünü seç\tCtrl+A
20003=&Seçimi tersine çevir\tCtrl+Shift+A
20004=Yeni sekmede aç
20005=Yeni sekmede seçim\tShift+Enter ya da Shift+Ctrl+T


30000=&Görünüm
30001=Du&rum çubuğu
30002=Ta&m ekran\tF11

30003=&Büyük simgeler
30004=K&üçük simgeler
30005=&Liste
30006=&Ayrıntılar

40000=Ye&r imleri
40001=Yer imlerine ekle...
40002=Yer imlerini düzenle...
40003=Klasör
40004=Yeni Q-Dir içinde [Ctrl]
40005=SHIFT=Üzerine yaz//DEL=Sil

50000=Ek&stralar

51000=Q-Dir açılış biçimi
51001=Normal (varsayılan)
51002=Tam ekranda
51003=Şu anki görünümde
51004=Son pencere durumunda

51005=Ekranın &ortasında
51006=Ekra&nın solunda
51007=Ekranın &sağında

51008=Klasik tasarım
51009=Düz tasarım
51010=Düz tasarım + renkli çubuk

51011=Çıkarken onay istensin

51012=DPI algılansın (bulanık görünüm)
51013=Windows 10 üzerinde yüksek DPI ayarında bulanık görünüm52000=Açılış görünümü
52001=Q-Dir
52002=3T-Dir
52003=3B-Dir
52004=2H-Dir
52005=2V-Dir
52006=4H-Dir
52007=4V-Dir
52008=3H-Dir
52009=3V-Dir
52010=3L-Dir
52011=3R-Dir
52012=1-Dir
52013=Son görünüm kullanılsın

53000=Liste görünümü
53001=Renk süzgeci kullanılsın
53002=Sütunlar kaydedilsin
53003=Tam satır seçilsin
53004=Hizalama çizgileri görüntülensin

53005=Boş alanda çift sol tıklandığında:
53006=Herhangi bir işlem yapılmasın
53007=Bir üst düzeye çıkılsın
53008=Tümü seçilsin

53009=Fare tekerleği odaklasın
53010=Bir üst düzeye çıkıldığında kaynak belirtilsin
53011=Gezinirken tıklama sesi çıkarılsın

53012=Yalnız etiket ya da simgeye tıklandığında açılsın
53013=Yeni gezinmede gruplama korunmasın

53014=Yukarı/aşağı etiket düzenlemesi kullanılmasın
53015=Sütunlar vurgulanmasın (örneğin sütun sıralama)

53016=Yenileme sonrası sıralama yapılmasın (bırakma, kopyalama, yenileme)
53017=Tüm görünümlerde sütun başlıkları görüntülensin

53018=Dosya türü sütunu
53019=Uzantılar görüntülensin
53020=Uzantı ve tür görüntülensin
53021=İşaret kutusuyla seçim
53022=Öge seçiminde işaret kutuları kullanılsın

53025=Yenile [F5]
53026=Seçim korunsun
53027=Kaydırma konumu korunsun
53028=Odaktaki konum korunsun

53029=Saydam seçim kullanılmasın (Vista ve Windows 7)
53030=Sütun ayarlarını temizle/sıfırla

53031=Kaydırma için boşluk çubuğu kullanılsın (IE/Chrome gibi)
53032=Sistem gezinme tıklama sesi kullanılsın
53033=Yeniden adlandırma ya da kopyalamada otomatik sıralanmasın54000=Ağaç görünümü
54001=Tüm pencereler için tek ağaç
54002=Her pencere için ayrı ağaç
54003=Ağaç görünümü kullanılmasın
54004=Renk süzgeci kullanılsın
54005=Basit kalınlık
54006=Renk kullanılmasın
54100=Bırakma işleminde otomatik genişletme süresi
54101=0,5 sn.
54102=1,0 sn.
54103=1,5 sn.
54104=2,0 sn.
54105=3,0 sn.
54106=0,2 sn
54107=Genişletme kullanılmasın (üçgen)

54200=Girinti genişliği
54201=Sistem varsayılanı
54202=9 piksel
54203=12 piksel
54204=18 piksel
54205=24 piksel
54206=32 piksel
55000=Başlık çubuğu
55001=Hiçbirşey görüntülenmesin
55002=Tam yol görüntülensin
55003=Ad görüntülensin
55004=Son kullanılan yer imi görüntülensin
55005=Seçilmiş ögenin tam yolu görüntülensin


56000=Adres çubuğu

56001=Tüm pencereler için tek çubuk\t(1x)
56002=Her pencere için ayrı çubuk\t(4x)
56003=Çubuk görüntülenmesin\t(null)
560001=Her ikisi de gerekli
56004=Klasik adres çubuğu
56005=Modern adres çubuğu (Win 7)
56006=Etkin olan vurgulansın
56007=Ana çubukta sürücüler görüntülensin (1x)
56008=Yenile düğmesi görüntülensin56100=Otomatik tamamlama
56101=Dosya ve klasörler
56102=Yalnız klasörler
56103=internet adresleri (URL)
56104=Son kullanılan adresler
56105=Geçmiş adresler56200=Modern araç çubuğu
56201=Simgeler görüntülensin
56202=Simgeler görüntülenmesin
56203=Yalnız ilk

57000=Sistem
57001=Gizli dosya ve klasörler görüntülensin
57006=Korunan işletim sistemi dosyaları gizlensin (önerilir)
57002=Bilinen dosya türlerinin uzantıları gizlensin
57003=Q-Dir sağ tık menüsüne eklensin
57004=Q-Dir dosya türü kaydedilsin
57007=Ayrıcalıklar kullanılsın Örnek: "System Volume Information"
57005=... &Diğer

57008=Q-Dir Varsayılan gezgin olsun
57009=Yalnız şunun için
57010=Klasör
57011=Bilgisayarım
57012=Ağ
57013=Belgelerim
57014=Geri dönüşüm kutusu
57015=Ağ yer imleri
57016=Web klasörleri

57025=Herkes için varsayılan gezgin olsun
57026=Yönetici haklarına sahip misiniz?
57027=Çalışan kopya içinde yeni sekmede açılsın

57100=Sistem küçük görseli XP
57101=48x48
57102=64x64
57103=96x96
57104=128x128
57105=160x160
57106=192x192
57107=224x224
57108=256x256

58000=Ağ
58001=Sürücü bağlantısı kur
58002=Sürücü bağlantısını kaldır

59000=Renk ve tasarım
59001=Renk
59002=Renk ve tema
59003=Varsayılan tema
59004=Siyah
59005=Turuncu
59006=Kavuniçi
59007=Superman
59008=Barbie
59009=Zeytin yeşili
59010=Gümüş
59011=Kelebek sarısı
59012=Kırmızı alarm
59013=Neon
59022=Renk kullanılmasın

51100=Durum çubuğu
51101=Seçilmiş ögeler
51102=Basit ve hızlı öge sayısı\tHızlıca
51103=Seçilmiş ögelerin boyutu
51104=Seçilmiş ögelerin alt klasörleri ile boyutu
51105=Herhangi bir öge seçilmemişse
51106=Basit ve hızlı öge sayısı\tHızlıca
51107=Klasördeki ögelerin boyutu
51108=Klasör ögelerin alt klasörleri ile boyutu
51109=İpucu: F9 tuşuyla klasör boyutu sütunu ayarları görüntülenebilir51200=Sekmeler
51201=Her zaman görüntülensin
51202=En az iki sekme varsa görüntülensin
51203=Sekmeler kullanılmasın
51204=Ögelerin üzerinde otomatik seçim süresi
51205=Sağ tık menüsü kullanılsın

51206=Sekmeyi kapat\tCtrl+W
51207=Yeni sekme\tCtrl+T
51208=Sekmeyi kopyala\tCtrl+K
51209=Sol tıklama ile kapatılsın
51210=Orta tıklama ile kapatılsın

51211=İpuçları
51212=Devre dışı
51213=Yol görüntülensin

51214=Sekmenin boş bir alanında
51215=Yeni sekme:
51216=Çift sol tıklama
51217=Sol tıklama

512170=Çok satırlı sekme

51218=Yeni sekmeler
51219=Liste görünümünde orta tıklama
51220=Ağaç görünümünde orta tıklama

51221=Geçerli klasör varsayılan sekme/Klasör olarak kullanılsın


51222=Sekme grubu
51223=Yeni sekme grubuna taşı
51224=Yeni sekme grubuna kopyala

51225=Sekme grupları kullanılsın


51300=Dosya işlemleri
51301=Tüm işlemleri başlat
51302=Sistem varsayılanları
51303=Yeni işlemde
51304=Yeni kopyada
51305=Toplu işlemler
51324=Kopyala/Kes/Yapıştır...
51325=Ana menü
51326=Sol tıkla: Dosya taşımayı onayla


51400=Sıfırla
51401=Tüm sütunların ayarları (Liste görünümü)
51402=Geçmiş
51403=Otomatik tamamlamalı dosya süzgeçleri50001=... &Diğer ayarlar

60000=Bilgiler
60001=&Q-Dir hakkında...
60002=&Lisans...
60003=&Yardım
60004=Diğer Ücretsiz Nenad Hrg uygulamaları
60005=İletişim
60006=Hata bildirimi
60007=Önerileriniz
60008=&Bağış yapın
60009=Q-Dir uygulamasını öner
60010=Q-Dir uygulamasını e-posta ile gönder
60011=Sık sorulan sorular
60012=Bağış


[Tools]=
70000=&Araçlar

70001=D&osya bul (klasik)
70002=&Sil
70003=&Tara


[POP]=
90000=X
90001=Arama sağlayıcılarınıza ekleyin
90002=Bul\tF3
90003=Seçilmiş ögede ara\tAlt+F3
90004=Ekle
90005=Komutlar
91001=Ekran büyüteci\tAlt+L
91002=Geri yükle
91003=Çı&k

[Tree-Popup]=
93000=Ağaç açılan penceresi
93001=Otomatik güncelleme
93002=Alt klasörler otomatik taransın [+][ ]
93100=Bırakma işleminde genişletme zaman aşımı süresi
93101=0,5 sn.
93102=1,0 sn.
93103=1,5 sn.
93104=2,0 sn.
93105=3,0 sn.
93106=0,2 sn.
93003=Ağaç görüntülensin
93004=Yalnız klasörler
93005=Tüm göz atılabilir olanlar
93006=Diğer
93007=Tam satır seçimi
93008=Fare ile seçildiğinde genişletilsin
93009=Tekli genişletilsin
93010=Çizgiler kullanılmasın
93011=Listede klasör seçilsin
93012=Listede klasör seçilsin ve genişletilsin
93013=Win 7 / Vista klasör yapısı kullanılmasın
93014=Kök klasördeki çizgiler (düğmeler)
93015=Açılışta sistem yer imleri açılsın (Win 7/8/10)[X-SIZE at v 3.8x]=
94000=Veri boyutu bilgileri
94001=Varsayılan sistem boyut bilgileri kullanılsın
94002=Q-Dir iç boyut bilgileri kullanılsın

94003=Klasör boyutu görüntülensin
94004=Boyut bayt olarak görüntülensin
94005=Boyut kilobayt olarak görüntülensin
94006=Boyut megabayt olarak görüntülensin
94007=Boyut otomatik seçilsin MB/KB/Bayt
94018=Boyut GigaBayt olarak görüntülensin

94008=Binler ayrılsın
94009=Ondalık hane olmasın
94010=Ondalık bir hane
94011=Ondalık iki hane
94012=Ondalık üç hane
94013=Otomatik ondalık hane

94014=Yüzde görüntülensin
94015=Klasör/dosya sayıları görüntülensin

94016=Odaklanma yoksa klasör boyutu görüntülenmesin
94017=Sıralamada klasör boyutu dikkate alınmasın

[Media-Popup]=
95001=Seçerken ön izleme görüntülensin
95002=Sürükleyip bırakılırken ön izleme görüntülensin


[STRINGS]=

0001="%s" zaten var.\n Üzerine yazılsın mı?
0002="%s" klasörü zaten var.\nBu klasör ve dosyanın üzerine yazılsın mı?
0003=Dosya yazma sorunu
0004=Dosya okuma sorunu
0005=Hızlı bağlantılara eklenecek klasörü seçin
0006=Bir ad yazın
0007=Lisansın bir kez doğrulanması gerekiyor!
0008=Şu anki görünüm kipi ve pencere boyutu ile
0009=Komut başlatılamadı
0010=Yeni Q-Dir içinde şununla [Ctrl]
0011=Nedir:
0012=Q-Dir sorunu
0013=Q-Dir hakkındaki önerileriniz
0014=Yaşasın bak ne buldum
0015=İnternet üzerinde aramam gerekmiyor
0016=Ögeleri şuraya kopyala...
0017=Ögeleri şuraya taşı...
0018=Hazırım
0019=Geçmişi sıfırla
0020=Etkin Q-Görünümü için
0021=Hata
0022=Bir üst düzey [BACKSPACE]\n Lütfen sağ tıklamayı kontrol edin :-)
0023=Yeni klasör [Ctrl+N]
0024=Ağaç
0025=Geri [ALT+SOL]\n Lütfen sağ tıklamayı kontrol edin :-)
0026=İleri [ALT+SAĞ]\n Lütfen sağ tıklamayı kontrol edin :-)
0027=Görünüm [SHIFT+F6] Sonraki görünüm kipi (Ayrıntılar...)
0028=Sil [DEL]
0029=Kes [Ctrl+X]
0030=Kopyala [Ctrl+C]
0031=Yapıştır [Ctrl+V]
0032=Süz ya da vurgula [Ctrl+M]
0033=Hızlı klasör menüsü [Ctrl+Q]\n Sağ tıklama: Klasörü içinde aç
0034=Çalıştır
0035=Lisans
0036=Yardım
0037=Masaüstü kısayolu
0038=Yer imleri
0039=Taşınabilir
0040=[F5] ile süzün ya da [ENTER] ile yenileyin
0041=Hızlı bağlantı yönetimi
0042=Hızlı bağlantı ekle
0043=Klasör seçimi / değiştir
0044=Hızlı bağlantı
0045=Orta
0046=Sol
0047=Sağ
0048=Merhaba,\n\n#AP# uygulamasını buldum\n\r\n .....................................\r\n \r\n Web sitesi: #IN#\r\n İndir: #IN#?Download=#AP#
0049=Q-Dir yardımı
0050=Yönetici haklarına sahip değilsiniz\n Q-Dir kurulmamalı. Q-Dir_Install.exe dosyasının adını Q-Dir.exe olarak değiştirin.\n\nYa da taşınabilir kurucuyu çalıştırın!
0051=Dikkat
0052=&Yalnız benim için
0053=Verileri sürükleyip bırakarak taşıyın\n [F2] ile yeniden adlandırın
0054=Klasör ve gezilebilirlik Yok Sayılsın
0055=Etkisiz kalınsın
0056=Süzgeç olsun
0057=Gerekli değil - Tümünü görüntüle\t[Ctrl+M] ya da [ESC]
0058=Ayarlar
0059=Diğer sistem ayarları
0060=Windows gezgini gibi
0061=Yorum, öneri ve fikirleriniz benim için önemlidir.
0062=Seçme/süzme için dosya süzgecini kullanın :(*.bmp, *.dll)
0063=Taşınabilir aygıt (Pocket PC) klasörleri için : Hata giderilene kadar n!\n sağ tık menüsünde yalnızca kopyala, kes, yapıştır ve sırala komutlarını kullanın !
0064=Yer imlerinin kaydedileceği klasörü seçin
0065=Geçerli görünüm ve pencere boyutu ile
0066=Dosya okuma sorunu
0067=Dosya yazma sorunu
0068=Süzgeç (ayarlar/ön izleme süzgeci):
0069=Kayıt defterine yazma sorunu. Yönetici haklarınız var mı?
0070=Sisteminizde (*.qdr) dosya türü kayıtlı değil!\nŞimdi kayıt etmek ister misiniz?

0071=Bu ileti her zaman görüntülensin
0072=Bu ileti bugün bir daha görüntülenmesin
0073=Bu ileti artık görüntülenmesin
0074=Bu ileti bazen görüntülensin

0075=Ama bu anlamsız ;( ! Hata:
0076=Tümü
0077=... yeniden hazırım
0078=Emin misiniz?
0079=*Yeni süzgeç
0080=Panodan ?
0081=Ön izleme
0082=Üstü çizili
0083=Altı çizili
0084=Kalın
0085=Yatık
0086=Renk
0087=Süzgeç
0088=Varsayılan
0089=Özet
0090=Önerin
0091=Adres çubuğu
0092=İleri ve geri gezinme
0093=Klasör ağacı ile
0094=Açılır seçim kutusu ile
0095=Seçilmiş ögeler kaydedilsin
0096=Görünüm kipi kaydedilsin (ayrıntılar, küçük görseller,...)
0097=Sütunlar ve görünüm ayarları
0098=Sütun ayarlarını aktar
0099=Ön izleme / klasör süzgeci (yalnız şu uzantılar zip;cab...)
0100=öge seçilmiş
0101=Dosya
0102=Klasör
0103=Sürücü
0104=Kalanı
0105=Genel
0106=Renkler
0107=Sütunlar
0108=Boş alan
0109=/
0110=Aktarım
0111=Q-Dir uygulamasını çalıştır
0112=Uygulama bilgilerini görüntüle
0113=Bu bilgisayardaki tüm kullanıcılar
0114=Masaüstü
0115=Program grubu
0116=Başlat çubuğu
0117=Hızlı başlatma çubuğu
0118=Değiştir
0119=Vazgeç
0120=Kur
0121=Şunun için kur
0122=Hedef klasör
0123=Kısayollar
0124=Program grubu
0125=Kurulumdan sonra
0126=Taşınabilir sürüm kurulumu
0127=*** Dikkat! Vista ve XP SP2 sürümlerde kurulumu doğrudan ZIP arşivi içinden başlatmayın! ***
0128=Q-Dir kayıt defteri anahtarlarını sil
0129=Her bir arama hizmeti sağlayıcısını ayrı satıra yazın ;-)\nİpucu: '%s' kodu arama dizgesi için kullanılır
0130=Unutmayın! Q-Dir taşınabilir uygulama olarak da kullanılabilir.
0131=Bu kaydın kayıt sırasında yazılması gerekir!
0132=(-1) =Sonraki süzgeç bu değeri değiştirebilir\n#BG=(Arka plan rengi) / #BG-A =(Etkin görünüm/arka plan rengi) / #=(Gizli) / #Dir=(Klasör) / #RO=(Salt okunur)
0133=Ekran büyüteci [ALT+L]
0134=Bağlantı sorunu
0135=Süzgeci sıfırla - Tümünü görüntüle
0136=Bu görünümde yönet
0137=Devre dışı bırak
0138=Yardım
0139=Ön izleme
0140=Yenile
0141=Sistem tepsisine gönder
0142=Değiştir : Tümü için bir (1x) / Her biri için ayrı (4x) / Gerekli değil
0143=Odağı Sonraki seçilmiş ögeye kaydır
0144=Odağı Önceki seçilmiş ögeye kaydır

0145=Q-Dir (Varsayılan 4 pencere düzeni)
0146=3-Dir (Üstte tek pencere)
0147=3-Dir (Altta tek pencere)
0148=2-Dir (Dikey döşeli)
0149=2-Dir (Yatay döşeli)
0150=4-Dir (Dikey döşeli)
0151=4-Dir (Yatay döşeli)
0152=3-Dir (Dikey döşeli)
0153=3-Dir (Yatay döşeli)
0154=3-Dir (Solda tek pencere)
0155=3-Dir (Sağda tek pencere)
0156=1-Dir
0157=Sağ tıklama = Sıfırla

0158=Otomatik genel arama\t'txt' = '*txt*'
0159=Öge seçilmiş
0160=Öge seçilmiş
0161=Öge
0162=Öge
0163=Seçilmişleri şuraya taşı
0164=Seçilmişleri şuraya kopyala

0165=I-Net bilgi/arama
0166=Etkin Q-View

0167=Lisans anlaşması
0168=Anlaşma koşullarını kabul ediyorum
0169=Anlaşma koşullarını kabul etmiyorum
0170=İptal

[TRANSLATE]=
171=Dosyadan yükle
172=Dizgeleri yükle / Yeniden yükle
173=Q-Dir üzerinde bu dizgeler kullanılsın
175=Var olan dil dizgelerini görüntüle
176=Dizgeler Q-Dir üzerinde güncellensin

[STRING-2]=
0181=Dışa aktar
0182=İçe aktar
0183=İşlem penceresi etkin, Q-Dir bekleme durumunda.\nBu durumdan çıkmak için Vazgeç üzerine tıklayın.
0184=Sonraki Q-Dir sürümü için ayrılmış
0185=Numara
0186=Dizge
0187=Kaydet
0188=sn.
0189=Daha kararlı çalışabilmek için Windows XP/2000 üzerinde Unicode sürümünü kullanın.
0190=Yalnız sonraki gezinmede etkili olacak
0191=Bilgilendirme
0192=Uyarı
0193=Genişlik
0194=Sistem varsayılanı
0195=En çok
0196=İyileştirilmiş
0197=I-Net araması gerekli
0198=Uygulamanın yeniden başlatılması gerekiyor
0200=Süzgeç
0201=Dosya süzgeci
0202=Yolu kopyala
02021=E-posta ile gönder
02022=E-posta
0203=İşlem tamamlandı
0204=Komut istemi
0205=Çalıştır...
0206=&Bilgisayarı kapat...

0207=Otomatik tamamlama
0208=Otomatik tamamlama süzgeci
0209=Yer imleri süzgeci


0210=Programlar
0211=Başlatma ya da açma işlemleri için klasör kısayolu ya da program yollarını buraya ekleyebilirsiniz. Bağıl yollar da kullanılabilir. Bu özellik Q-Dir uygulamasını taşınabilir olarak kullanmak için yararlıdır. Bilgiler Q-Dir.ini dosyasına kaydedilir.\n[Ad]=[Yol]=[Parametre]\nÖrnek=xxx=/XXX/xxx.exe=parametre || ya da=xxx=../../xxx/xxx.exe=parametre\nya da =USB/Uygulama=%sürücü%/program/ccc.exe=Parametre\nYeni Parametre=%seçilmiş_dosyalar% , %geçerli_klasör% , %geçerli_klasör1% ... %geçerli_klasör4%
0213=Yönetici


0214=Yönetici olarak kuruluyor
0215=Tüm kullanıcılar için otomatik başlatılsın
0216=Otomatik başlatılsın
0217=Ayarlar dosyasının (INI) üzerine yazılamadı!
0218=Tüm kullanıcılar için
0220=Hızlı bağlantılar

0230=Dosya ilişkileri
0231=Dosya türlerinin başlatacağı uygulamaları buradan belirtebilirsiniz. Taşınabilir kullanım için yararlıdır.\n[uzantı]=[Yol]=[parametre]\nÖrnek:\n*.txt;*.ini;*.bat;*.doc;=%sürücü%/program/xxx.exe=%seçilmiş_dosya%\n%sürücü%=Q-Dir sürücüsü // Bağıl yollar da kullanılabilir.0240=Yazdır
0241=Sayfa
0242=Sayfalar
0243=Yatay
0244=Sayfa ayarları
0245=Yazıcı ayarları
0246=Başlık
0247=Sayfa genişliğine sığdır
0248=Sayfa yüksekliğine sığdır
0249=Ön izlemeyi yakınlaştır
0250=En boy oranı
0251=Henüz bir yazıcı yüklenmemiş

0261=Bırakılanları yeni işlemde başlat
0262=Bırakılanları yeni kopyada başlat

0264=Bu işlem için 32-bit (x32/x64) sürüm x64 işletim sistemi üzerine kaydedilemez.
0265=Lütfen x64 işletim sistemleri için x64 sürümünü kullanın!


[Favorit]=
0270=Ad
0271=Klasör
0272=Ayarları görüntüle (ayıraç....)

[old str 0065]=
0273=Var olan görünüm ve pencere boyutu ile
0274=Ana pencere konumu

[Transfer]=
0280=Özel aktarım
0281=Ayarları görüntüle
0282=Geçmiş
0283=Seçim
0284=Burada kal
0285=Buraya taşı
0286=Buraya kopyala
0287=Tümünü kapat
0288=Diğerlerini kapat

[Erase]=
0300=Sıfırla
0301=Sil
0302=Silmeyi %s saniye geciktir
0303=%s kez üzerine yazılsın
0304=Boş alan NULL ile doldurulsun
0305=Güvenli silinsin (yok edilsin)
0310=Sıfırla: \nListe içeriğini temizler (dosyaları silmez).\n\nSil:\nKlasör ve dosyaları üzerine NULL değeri yazdıktan sonra siler.\n\nX kez üzerine yazılsın:\nVerinin üzerine X kez NULL değerini yazar.\n\nSilme X-sn. geciktirilsin: \nBu süre içinde [ESC] tuşuna basarak silme işlemi durdurulabilir. \n\nBoş alan NULL ile doldurulsun:\nBu işlem sabit disk üzerinde standart silme işleminden kalan izleri temizler.
0311=Dosyaları sürükleyip, program penceresi ya da programın masaüstündeki kısayolu üzerine bırakarak ekleyebilirsiniz. Ardından "Sil" üzerine tıklayın. Dosyalar silinmeden önce NULL değeri ile doldurulur. Böylece içerik geri alınamayacak şekilde silinir.
[TreeList]=
0400=Genişlet
0401=0. Düzey
0402=1. Düzey
0403=3. Düzey
0404=%. Düzey
0405=Tüm düzeyler
0406=Sütunları uyarla
0407=Ayıraç yok sayıldı
0408=Tüm sütunları görüntüle
0409=Lütfen sütunları sürükleyip bırakarak taşıyın
0410=Yükle
0411=Kaydet
0412=Kullanılan
0413=Kullanılmayan


[TreeList-Infos]=
0500=Lütfen taranacak sürücü ya da klasörü seçin!
0501=Tarama sonrasında istediğiniz alt klasörleri de taramak için sağ fare tuşunu kullanabilirsiniz.
0502=Taramayı yeni pencerede yapmak için tıklarken [Ctrl] ya da [Shift] tuşuna basılı tutun.

0503=Kayıp depolama alanında arama çok eğlencelidir ;)
0504=Artık bu bilgilerin görüntülenmesini istemiyorsanız menüden "Dosyalar" > "#AP#" üzerine tıklayın

[TreeList-Infos2]=
0505=Ağaç Listesini dosya gezgini ya da dosya araması süzgeci olarak kullanabilirsiniz.
0506=Sütun seçimi kaydedilerek istendiği zaman yeniden yüklenebilir.
0507=1-20 arasındaki sütunlar iç kullanıma ayrılmıştır (hızlı sütunlar). Diğer sütunlar Microsoft Gezginindeki gibi Microsoft kabuğunda bulunan dosya bölümleridir..
0508=Klasör içeriğini yazdırmanın keyfine varın!

0511=Şu anda süzgeç kipi yalnız gerçek klasörler içindir!

[Font]=
0510=Yazı türü
[FindFile]=
1000=Bul
1001=Ayarlar
1002=Klasör
1003=Katılacak dosyalar
1004=Katılmayacak dosyalar
1005=dosyaların katılması için // Örnek:*.db,*.bak,*.tmp
1006=dosyaları katılmaması için // Örnek: thumbs.db,*. bak
1007=Gruplama
1008=Süzgeç kullanılsın
1009=Süzgeç devre dışı bırakılsın
1010=Otomatik düzenleme + Üst başlık
1011=Otomatik düzenleme
1012=Veri yüklendikten sonra otomatik düzenlensin
1013=Saydam seçim
1014=Sütun ayarları
1015=Grupla
1016=Araştır
1017=Tara
1018=Arama süresi
1019=Bulunan
1020=Tüm dosyaları seç
1021=Hard ve soft bağlantılar katılmasın
1022=Aç
1023=Katılmayacak klasör

=
[Ignore]=
1040=Yok say
[FindFile_Columns]=
2000=Ad
2001=Boyut
2002=%
2003=Dosya sayısı
2004=Klasör sayısı
2005=Sayı
2006=Yol
2007=Dosya uzantısı
2008=Arama yöntemi
2009=Klasör
2010=Ad uzunluğu
2011=Değişiklik zamanı
2012=Oluşturulma zamanı
2013=Son Erişim zamanı
2014=Disk üzerindeki boyutu

2015=Bayt
2016=KB
2017=MB
2018=GB


[Tree-List]=
3000=Ağaç listesi
3001=Ağaç listesi+
3002=Konsol
3003=Süzgeç

[Tree-List-Columns]=
3100=Tamam-sütunlar
3101=MS-kabuğu
3102=MP3-Üst bilgileri

3112=Yeniden yükleme ayrıntıları
3113=Ayrıntılar durumu
3114=Ayrıntılar

[Tree-List-Show]=
3200=Gizli dosya ve klasörler katılsın
3201=Yalnız klasör yapısı görüntülensin[Window]=
200000=&Pencere
200001=&Sırala
200002=Döş&e
200003=Dike&y döşe


[TRANSLATOR-INFO-4]=
1000000=Hoş geldiniz
1000001=translator@zeron.net
1000002=Kaya Zeren
1000003=Türkçe
1000004=Çevirmen[New String Image Compare and Folder Compare e.g. OCT/NOV.2017]=
300000=Bir klasör ya da dosya değil


300001=Lütfen bekleyin!
300002=Görsel ve imzalar algılansın
300003=Görselleri tara

300100=Karşılaştır
300101=Hoşgörü
300102=Benzerlik
300103=En boy oranı
300104=Aydınlık
300105=Parlaklık
300106=RGB
300107=Şunu ara

300108=Döndürülmüş görsel
300109=Çevrilmiş görsel
300110=Negatif görsel

300201=Evet
300202=Hayır

300203=Dikey
300204=Yatay


[Image Signature]=
300300=Görsel imzası
300301=İmza kuralları
300302=Başarım ve kalite dengesi
300303=Başarım dengesi
300304=Kalite dengesi

[Compare Mode]=
300311=Tümünü karşılaştır
300312=Klasör ile klasör

[Preview]=
300321=Ön izleme görüntülensin
300322=Gezgin görüntülensin
300323=Ön izleme ve gezgin görüntülensin
300324=Sonuç listesi görüntülensin


[Progress]=
300330=Toplam görsel imzası
300331=saniyede
300332=Katılmayan karşılaştırmalar
300333=Karşılaştırmalar
300334=Zaman
300335=Toplam süre
300336=Kalan
300337=Benzer görseller
300338=Başlat
300339=Seçilmiş klasörde herhangi bir görsel bulunamadı!
300340=Lütfen görsellerin bulunduğu bir klasörü seçin ve Başlat üzerine tıklayın
300341=Net
300342=Brüt[File-Action]=
300350=İşaretsizlerin üzerine yazılsın
3003501=Bu işlem işaretlenmemiş dosyanın üzerine işaretlenmiş dosyanın içeriğini yazar
3003502=Dosya adı aynı kalır.
300351=Daha iyi görselleri seçin
300352=Seçimi tersine çevir
300353=Liste araç çubuğu görüntülensin
300354=İşaret kutusu
300355=Ok tuşları

300363=Listeden kaldır
300364=Seçilmiş
300365=İşaretlenmiş işaret kutusu
300366=İşaretlenmemiş işaret kutusu

300370=Alt klasörler katılsın
[Expert]=
400000=Lütfen uzman uyarısını onaylayın!
400001=Ben uzman bir kullanıcıyım ve ne yaptığımı biliyorum!

[Auto-Update]=
500000=Yeni sürümü denetle
500001=Otomatik güncelleme kullanılsın
500002=Günde bir kere
500003=Haftada Bir Kere
500004=Ayda bir kere
500005=Otomatik güncelleme yapılmasın
500006=Otomatik güncelleme
500007=Otomatik güncelleme hizmetini başlat
500008=Sunucu

500100=Otomatik güncelleme zorunlu değildir
500101=Lütfen bekleyin
500102=Sürümünüz
500103=Geçerli sürüm
500104=Güncelleme işlemi 5 saniye içinde başlayacak
500105=Yedek dosyası
500106=SHA256 imzanız


[Find.Same.Images.OK]=
600000=Yalnız kişisel kullanım için ücretsiz!
600001=Kişisel kullanım ücretsiz, ticari, devlet ya da kurumsal kullanım için ücretlidir. Bu durumlarda yalnız deneme için ücretsiz olarak kullanılabilir!
600002=Ticari kullanım isteğinde bulunun[Q-Dir Preview 2018]=
700000=Ön izleme otomatik seçilsin
700001=Küçük görsellere göre ön izleme
700002=MS-ortam oynatıcı
700003=MS-gezgin ön izleme
700004=1 x ön izleme gezgini
700005=MS gezgini ayrıntılar panosu


[Film.Strip.Explorer=FSE]

[FSE-View]=
80001=Tek
80002=Çift
80003=Dörtlü


[FSE-Strip]=
81000=Film şeridi
81001=Solda
81002=Sağda
81003=Üstte
81004=Altta

81100=Küçük görsel boyutu
81101=Film şeridi boyutu
81102=Otomatik

[FSE-Extra]=
81010=Ana adres çubuğu
81020=İstemci adres çubuğu
81030=Kullanılmasın

[Defender]=
82000=MS Defender
82001=#AP# uygulamasına klasör erişim izni verilsin


[Shorcut-Name]=
83001=Ctrl
83002=Sol Ctrl
83003=Sağ Ctrl
83004=Alt
83005=Üst karakter
83006=Sol üst karakter
83007=Sağ üst karakter
83008=Sağ fare tuşu
83009=Sol fare tuşu
83010=Orta fare tuşu


[Scan]=
100100=Tarayıcı kapalı ya da bağlı değil.

[FolderToFolder]=

100200=Kaynak
100201=Hedef
100202=Bu bir klasör değil

[Restart as admin]=
100301=Uygulamayı yeniden başlat
100302=Yönetici olarak yeniden başlat
100303=Kısıtlı kullanıcı olarak yeniden başlat
100304=Yönetici ve sistem izinleri ile yeniden başlat

[Dark-Theme]=
110000=Tema
1100001=Sistem varsayılanı
1100002=Koyu tema
1100003=Açık tema
1100004=Q-Dir renk teması

[Navigation]=
120000=Gezinme
1200001=Geri
1200002=İleri
1200003=Yukarı
1200004=Kök
1200005=Üst


2. Q-Dir içindeki Dili Değiştir: Turkish - Türkçe

... Download Q-Dir +
0.03 (0) (0)

http: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu # Info
https: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu #

Tüm MS-Windows İşletim Sistemleri için Q-Dir alternatif Dosya Gezgini


Quick-Tip:

... XP_Address-Bar_Windows-11_and_10_all_File_Explorer ...
... Uninstall-Q-Dir-from-Surface-Pro-on-Windows-10-how-to ...
... Tip-simple-several-rename-in-the-File-Explorer-Views ...