Q-Dir alternatívny File-Explorer pre MS-Windows všetky OSHome # Multi-Language

Program Quad Directory Explorer umožňuje jednoduché spravovanie súborov a priečinkov, či už nainštalovaných alebo ako prenosný program Windows ako alternatívu k programu Microsoft Explorer.

1. Slovak - Slovenský
2. Prepnúť jazyk v Q-Dir na: Slovak - Slovenský

1. Slovak - Slovenský

TranslatorName=Sepp Winkler
ID=SK

[MENU]=
10000=&Súbor
10001=&Nové okno\t(Q-dir)
10002=&Otvoriť Q-Dir rozloženie\t(*.qdr)
10003=&Uložiť Q-Dir rozloženie\t(*.qdr)
10004=Uložiť Q-Dir rozloženie do ikony na plochu
10005=E&xportovať
10400=&Reštartovať\tAlt+F11(Q-Dir)
10401=Nájsť &súbor
10006=&Koniec\tAlt+F4
10300=&Premiestniť okno

10200=Tlačiť

10201=Netlačiť farbu pozadia
10202=Netlačiť farbu písma
10203=Netlačiť typ písma (tučné, šikmé, ...)

10210=Pri použití farebných filtrov


10900=Jazyk
10007=Preložiť


20000=&Upraviť
20001=Pre aktuálne zobrazenie
20002=&Vybrať všetko\tCtrl+A
20003=&Otočiť výber\tCtrl+Shift+A
20004=Otvoriť na novej záložke
20005=Výber na novej záložke\tShift+Enter / Shift+Ctrl+T


30000=&Zobraziť
30001=&Stavový riadok
30002=&Celá obrazovka\tF11

30003=&Veľké ikony
30004=&Malé ikony
30005=Z&oznam
30006=&Podrobnosti

40000=&Obľúbené
40001=Pridať k Obľúbeným
40002=Spravovať Obľúbené
40003=Priečinok
40004=V novom Q-Dir s [Ctrl]
40005=SHIFT=prepísať//DEL=Odstrániť

50000=E&xtra

51000=Q-Dir zobraziť vždy...
51001=Normálne (prednastavené)
51002=Maximalizovane
51003=V aktuálnej pozícii okna
51004=V poslednej pozícii okna

51005=V &strede obrazovky
51006=V &ľavej polovici obrazovky
51007=V &pravej polovici obrazovky

51008=Klasické zobrazenie
51009=Ploché zobrazenie
51010=Ploché zobrazenie + grafické stĺpce

51011=Potvrdiť pred ukončením52000=Rozmiestnenie pri spustení
52001=Q-Dir
52002=3T-Dir
52003=3B-Dir
52004=2H-Dir
52005=2V-Dir
52006=4H-Dir
52007=4V-Dir
52008=3H-Dir
52009=3V-Dir
52010=3L-Dir
52011=3R-Dir
52012=1-Dir
52013=Použiť posledné rozmiestnenie

53000=Zobrazenie zoznamu
53001=Použiť farebný filter
53002=Uložiť stĺpce
53003=Vybrať celý riadok
53004=Zobraziť mriežku

53005=Ľavý klik myšou na voľnej ploche:
53006=Nerobiť nič
53007=Ísť o úroveň vyššie
53008=Vybrať všetko

53009=Zameranie kolieska
53010=Označiť zdroj pri prechode o úroveň vyššie
53011=Zvuk kliknutia navigácie

53012=Otvoriť len po kliknutí na menovku alebo ikonu.
53013=Neponechať zoskupenie pre novú navigáciu

53014=Zakázať úpravu menovky hore/dole
53015=Zakázať zvýrazňovanie stĺpcov (napr. triediť podľa stĺpcov)

53016=Čiastočne obnoviť, neprepočíravať zobrazenie (pustiť, kopírovať, obnovené)
53017=Hlavička stĺpcov vo všerkých zobrazeniach

53018=Stĺpec typu súboru
53019=Zobraziť prípony
53020=Zobraziť prípony a typ
53021=Zaškrtnutím zvoliť režim
53022=Použiť zaškrtávacie pole pre zvolenie položiek

53025=Obnoviť [F5]
53026=Ponechať voľby
53027=Ponechať pozíciu posuvníka
53028=Ponechať zobrazenie

53029=Zakázať priehľadný výber (v W7/Vista)
53030=Odstrániť / Resetovať nastavenie stĺpcov

53031=Použiť medzerník na prepínanie funkcií (ako IE/Chrome)
53032=Použiť systémový zvuk pre klik
53033=Zakázať automatické triedenie pri premenovaní alebo kopírovaní položiek


=


54000=Zobraziť strom
54001=Jeden pre všetky
54002=Všetky majú svoj
54003=Nezobrazovať
54004=Použiť farebný filter
54005=Tučné písmo
54006=Bez zvýraznení
54100=Čas automatického rozvinutia pri ťahu myšou
54101=0,5 s
54102=1,0 s
54103=1,5 s
54104=2,0 s
54105=3,0 s
54106=0,2 s
54107=Zakázať expanziu (Trojuholník)

54200=Šírka odrážky
54201=Predvolená systémom
54202=9 Pixelov
54203=12 Pixelov
54204=18 Pixelov
54205=24 Pixelov
54206=32 Pixelov
55000=Titulok okna
55001=Nezobrazovať nič
55002=Zobraziť plnú cestu
55003=Zobraziť názov
55004=Zobraziť posledné otvorené Obľúbené
55005=Zobraziť plnú cestu zvoleného súboru (objektu)


56000=Panel adresy

56001=Jeden pre všetky\t(1x)
56002=Všetky majú svoj\t(4x)
56003=Nezobrazovať\t(nič)
560001=Potrebujem oboje
56004=Klasický panel adresy
56005=Moderný panel adresy\t(ako Vista)
56006=Zvýraznený ak je aktívny
56007=Zobraziť jednotky na hlavnom panely adresy (1x)
56008=Zobraziť tlačidlo obnoviť56100=Automatické dokončovanie
56101=Súbory a priečinky
56102=Len priečiny
56103=Internetové adresy (URL)
56104=Naposledy použité URL
56105=História URL56200=Moderný panel adresy
56201=Zobraziť všetky ikony
56202=Nezobrazovať ikony
56203=Len prvé

57000=Systém
57001=Zobraziť skryté súbory a zložky
57006=Skryť chránené súbory operačného systému (-:odporúčané:-)
57002=Nezobraziť prípony známych typov súborov
57003=Pridať Q-Dir do kontextového menu
57004=Registrovať (*.qdr) pre Q-Dir
57007=Povoliť privilégiá napr. "System Volume Information"
57005=...&Viac

57008=Q-Dir ako predvolený prehliadač
57009=Len pre
57010=Priečinky
57011=Tento počítač
57012=Miesta v sieti
57013=Moje dokumenty
57014=Kôš
57015=Obľúbené na sieti
57016=Web priečinky
57025=Ako predvolený prehliadač pre všeko
57026=Máte administrátorské oprávnenia?
57027=Otvoriť v novej záložke, v spustenom sedení

57100=Systémové miniatúry XP
57101=48x48
57102=64x64
57103=96x96
57104=128x128
57105=160x160
57106=192x192
57107=224x224
57108=256x256

58000=Sieť
58001=Pripojiť sieťovú jednotku
58002=Odpojiť sieťovú jednotku

59000=Farby a &Dizajn
59001=Farby
59002=Farba - Téma
59003=Základná téma Q-Dir
59004=Čierna je moja farba
59005=Mám rád pomaranče
59006=Mám rád duny
59007=Mám rád Supermana
59008=Mám rád Barbie
59009=Mám rád olivy
59010=Mám rád striebro
59011=Som Žltáčik rešetliakový (žltý motýlik)
59012=Červený poplach
59013=Neón
59022=Vypnúť všetky farby

51100=Stavový riadok
51101=Vybrané objekty
51102=Jednoduché a rýchle počítanie objektov\tRýchlo
51103=Veľkosť vybraných objektov
51104=Veľkosť vybraných objektov vrátane podzložiek
51105=Ak nie je zvolená iadna položka
51106=Jednoduché a rýchle spočítanie položiek\tRýchlo
51107=Veľkosť položiek v priečinku
51108=Veľkosť položiek v priečinku vrátane podpriečinkov
51109=Tip: Vyvolajte možnosti stĺpca veľkosti priečinka sklávesou F951200=Záložky
51201=Vždy zobraziť
51202=Zobraziť len od 2
51203=Zakázať záložky
51204=Automaticky zvoliť čas prenesenia
51205=Použiť kontextové menu

51206=Zatvoriť záložku\tCtrl+W
51207=Nová záložka\tCtrl+T
51208=Duplikovať záložku\tCtrl+K
51209=Zavrieť ľavým dvojklikom myši
51210=Zavrieť stredným kliknutím myši

51211=Nápoveda
51212=Zakázať
51213=Zobraziť cestu

51214=V prázdnom mieste pqnela záložiek.
51215=Nová záložka:
51216=Ľavé tlačidlo myši dvojklik
51217=Ľavé tlačidlo myši klik

51218=Nová záložka:
51219=Stredné tlačidlo myši na zoznam
51220=Srredné tlačidlo myši na strom

51221=Použiť aktuálny priečinok ako predvolenú záložku / priečinok


51222=Skupina záložiek
51223=Presunúť do novej skupiny záložiek
51224=Kopírovať do novej skupiny záložiek

51225=Použiť skupiny záložiek
51300=Operácie so súbormi
51301=Spustiť všetky operácie:
51302=Predvolené systémom
51303=v novom procese
51304=v novej instancii
51305=Dávkový zoznam
51324=Kopírovať/Vystrihnúť/Vložiť ...
51325=Hlavné menu
51326=Ľavá myš: potvrdiť presunutie súboru


51400=Obnoviť
51401=Nastavenie všetkých stĺpcov (zobrazenie zoznam)
51402=História
51403=Filtre súborov s automarickým dokončením


50001=...&Viac možností

60000=Informácie
60001=&o Q-Dir ...
60002=&Licencia..
60003=&Pomocník
60004=Viac freeware od Nenad Hrg
60005=Kontaktujte ma
60006=Oznámiť chybu
60007=Návrhy na zlepšenie
60008=&Dar - Podporte moju prácu ;).
60009=Odporučte Q-Dir
60010=Pošlite Q-Dir E-mailom
60011=Q-Dir FAQ


[Tools]=
70000=&Nástroje

70001=&Hľadať súbor (Klasik)
70002=&Odstrániť


[POP]=
90000=X
90001=Pridať vyhľadávací stroj
90002=Hľadať\tF3
90003=Hľadať vo vybraných\tAlt+F3
90004=Pridať
90005=Príkazy


100000=Akcia

91001=Lupa\lAlt+L
91002=Obnoviť
91003=&Koniec

[Tree-Popup]=
93000=Menu stromu
93001=Automaticky aktualizovať
93002=Automaticky preskúmať 4 podzložky [+][ ]
93100=Čas automatického rozvinutia pri ťahu myšou
93101=0,5 s
93102=1,0 s
93103=1,5 s
93104=2,0 s
93105=3,0 s
93106=0,2 s
93003=Zobraziť strom
93004=Len zložky (rýchle)
93005=Všetky prechádzateľné (pomalé)
93006=Neskôr viac
93007=Vybrať celý riadok
93008=Rozbaliť pri vybraní myšou
93009=Jednoducho - rozbaliť
93010=Vypnúť čiary
93011=Zvoliť priečinok zo zoznamu
93012=Zvoliť priečinok zo zoznamu a rozbaliť
93013=Nepoužívať štruktúru priečinkov ako W7/Vista
93014=Čiary (Tlačidlá) na koreňovom priečinku
93015=Rozbaliť systémové obľúbené pri spustení programu (W7/8)[X-SIZE at v 3.8x]=
94000=Informácie o veľkosti údajov
94001=Použiť systémové informácie o veľkosti
94002=Zobraziť vlastné Q-Dir informácie o veľkosti

94003=Zobraziť veľkosť zložky
94004=Zobraziť veľkosť v bajtoch (B)
94005=Zobraziť veľkosť v KB
94006=Zobraziť veľkosť v MB
94007=Automaticky zvoliť MB/KB/B
94018=Zobraziť informácie o veľkosti v GB

94008=S oddelením tisícov
94009=Bez desatinného miesta
94010=Jedno desatinné miesto
94011=Dve desatinné miesta
94012=Tri desatinné miesta
94013=Automaticky zvoliť desatinné miesta

94014=Zobraziť percentá
94015=Zobraziť počet zložiek/súborov

94016=Ak nie je nič zvolené ignorovať veľkosť priečinkov
94017=Ignorovať veľkosť priečinkov pri triedení

[Media-Popup]=
95001=Náhľad pri výbere
95002=Náhľad počas presúvania


[STRINGS]=
0001="%s" už existuje. \n Prepísať existujúci súbor?
0002=Zložka "%s" už existuje.\nPrepísať priečinok a existujúci súbor?
0003=Chyba zápisu
0004=Chyba čítania
0005=Prosím zvoľte zložku pre uloženie Skratiek!
0006=Zadajte názov
0007=Požadované je jednoduché potvrdenie licencie!
0008=S aktuálnym zobrazením a veľkosťou okna
0009=Neúspešné vyvolanie príkazu
0010=V novom Q-Dir s [Ctrl]
0011=Čo je:
0012=Chyba v Q-Dir
0013=Návrh vylepšenia Q-Dir
0014=Juhuuuu našiel som
0015=Nepotrebujem prehľadanie netu
0016=Kopírovať položky do ...
0017=Presunúť položky do ...
0018=Som pripravený
0019=Vynulovať históriu
0020=Pre aktívne Q-View
0021=Chyba
0022=Hore [BACKSPACE]\n Viac na pravý klik :)
0023=Nová zložka [Ctrl+N]
0024=Strom
0025=Späť [ALT+LEFT]\n Viac na pravý klik :)
0026=Dopredu [ALT+RIGHT]\n Viac na pravý klik :)
0027=Zobraziť [SHIFT+F6] ďalší typ zobrazenia (Podrobnosti,...)
0028=Odstrániť [DEL]
0029=Vystrihnúť [Ctrl+X]
0030=Kopírovať [Ctrl+C]
0031=Vložiť [Ctrl+V]
0032=Filter alebo zvýraznenie [Ctrl+M]
0033=Rýchle menu zložiek [Ctrl+Q]\n pravý klik = otvoriť zložku v
0034=SPUSTIŤ
0035=Licencia
0036=Pomocník
0037=Zástupca na ploche
0038=Obľúbené
0039=Prenosný
0040=Filter [F5] alebo [ENTER] pre obnovenie
0041=Správa Rýchlych liniek
0042=Pridať Rýchlu linku
0043=Výber zložky / Zmena
0044=Rýchla linka
0045=v strede
0046=vľavo
0047=vpravo
0048=Dobrý deň,\r\n \r\n našla sa #AP# . \r\n \r\n .....................................\r\n \r\n web stránka: #IN#\r\n prevziať: #IN#?Prevziať=#AP#
0049=Pomocník Q-Dir
0050=Nemáte práva administrátora\n Q-Dir nemusí byť nainštalovaný, jednoducho premenujte Q-Dir_Install.exe na Q-Dir.exe.\n \n Alebo spustite prenosnú inštaláciu!
0051=Upozornenie
0052=&Len pre mňa
0053=Presunutie údajov cez ťahaj a pusti \n premenovanie s [F2]
0054=Ignorovať zložky a prechádzateľné
0055=Negatívne
0056=Filtrom
0057=Nepotrebujem - Zobraziť všetko\t[Ctrl+M] / [ESC]
0058=Možnosti
0059=viac systémových možností
0060=Ako MS Explorer
0061=Poteším sa komentárom, návrhom a nápadom.
0062=Pre výber/filtrovanie použite filter: (*.bmp,*dll)
0063=Pre mobilné (Pocket PC) zložky: použite kopírovať, vystrihnúť a triediť len v kontextovom menu n!\n kým chyba nie je odstránená!
0064=Vyberte prosím zložku pre ukladanie Obľúbených
0065=S aktuálnym zobrazením a veľkosťou okna
0066=Chyba čítania v súbore
0067=Chyba zápisu v súbore
0068=Filter (Možnosti/Náhľad filtra):
0069=Chyba zápisu do registrov. Administrátorské povolenie?
0070=Typ súborov (*.qdr) nie je registrovaný!\nRegistrovať teraz?

0071=Zobraziť túto správu vždy
0072=Dnes už nezobrazovať túto správu
0073=Nezobrazovať túto správu znovu
0074=Občas zobraziť túto správu

0075=nemá to žiadny zmysel ;( ! Chyba:
0076=Všetko
0077=... som opäť pripravený
0078=Ste si istý?
0079=*Nový filter
0080=Zo schránky?
0081=Náhľad
0082=Preškrtnuté
0083=Podčiarknuté
0084=Tučné
0085=Kurzíva
0086=Farba
0087=Filter
0088=Predvolené
0089=Súhrn
0090=Odporučiť
0091=Panel adresy
0092=Navigácia Dopredu && Dozadu
0093=so stromom
0094=Rozbaľovací výber
0095=Uložiť vybrané Objekty
0096=Uložiť typ zobrazenia (Podrobnosti, Miniatúry,...)
0097=Nastavenie stĺpcov a zobrazenia
0098=Preniesť nastavenie stĺpcov
0099=Náhľad / Filter zložiek (len pre prípony zip;cab...)
0100=vybrané objekty
0101=Súbory
0102=Zložky
0103=Jednotky
0104=Zvyšok
0105=Všeobecné
0106=Farby
0107=Stĺpce
0108=Voľné
0109=z
0110=Presunúť
0111=Spustiť Q-DIR
0112=Zobraziť informácie o programe
0113=Pre všetkých používateľov tohto počítača
0114=Plocha
0115=Skupina programov
0116=Menu Štart
0117=Panel Rýchle spustenie
0118=Zmeniť
0119=Zrušiť
0120=Inštalovať
0121=Inštalovať do
0122=Cieľová zložka
0123=Zástupcovia
0124=Skupina programov
0125=Po inštalácii
0126=Prenosná inštalácia
0127=*** Upozornenie! Vo Vista a XP SP2 neinštalovať priamo zo Zip archívu! ***
0128=Zmazať Q-Dir kľúče v registroch
0129=Jeden riadok pre jeden vyhľadávač ;)\nInformácia=Vlastník '%s' je pre vyhľadávací reťazec
0130=Upozornenie! Q-Dir beží ako prenosná aplikácia.
0131=Tento vstup musí byť zadaný v registrácii!
0132=(-1) =ďalší filter môže zmeniť túto hodnotu\n#BG=(farba pozadia) / #BG-A =(Aktívne zobrazenie/farba pozadia) / #=(Skryté) / #Dir=(Zložka) / #RO=(Len na čítanie)
0133=Lupa [ALT+L]
0134=Chyba spojenia
0135=Vynulovať filter - Zobraziť všetko
0136=Spravovať toto zobrazenie
0137=Vypnúť
0138=Pomocník
0139=Náhľad
0140=Obnoviť
0141=Do oblasti oznámení
0142=Prepnúť: Jeden pre všetky (1x) / Všetky majú svoj (4x) / nepotrebujem
0143=Nasmerovať na ďalšiu vybranú položku
0144=Nasmerovať na predchádzajúcu vybranú položku

0145=Q-Dir (Predvolené rozloženie okien)
0146=3-Dir (Len jedno hore)
0147=3-Dir (Len jedno dole)
0148=2-Dir (Rozdeliť vertikálne)
0149=2-Dir (Rozdeliť horizontálne)
0150=4-Dir (Rozdeliť vertikálne)
0151=4-Dir (Rozdeliť horizontálne)
0152=3-Dir (Rozdeliť vertikálne)
0153=3-Dir (Rozdeliť horizontálne)
0154=3-Dir (jedno vľavo)
0155=3-Dir (jedno vpravo)
0156=1-Dir
0157=Pravý klik = vynulovanie

0158=Automatický žolík\t'txt' = '*txt*'
0159=Objekt vybraný
0160=Objekty vybrané
0161=Objekt
0162=Objekty
0163=Presunúť vybrané do
0164=Kopírovať vybrané do

0165=Internetové informácie/Hľadať
0166=Aktivovať Rýchle zobrazenie

0167=Licencia-Zmluva
0168=Súhlasím so zmluvou
0169=Nesúhlasím so zmluvou
0170=Zrušiť

[TRANSLATE]=
171=Načítať zo súboru
172=Načítať/Obnoviť reťazce
173=Použiť aktuálne reťazce pre Q-Dir
175=Zobraziť aktuálne reťazce jazyka
176=Automaticky aktualizovať reťazce v Q-Dir

[STRING-2]=
0181=Exportovať
0182=Importovať
0183=Vývojový dialóg beží, Q-Dir je v stave čakania.\nAk tomu chcete zabrániť, stisnite Zrušiť.
0184=Vlastník pre nasledujúcu verziu Q-Dir
0185=Číslo
0186=Reťazec
0187=Uložiť
0188=sek.
0189=Prosím od Windows-XP/2000 použiteverziu Unicode, je to viac stabilné.
0190=Má efekt len na ďalšiu navigáciu
0191=Informácia
0192=Varovanie
0193=Šírka
0194=Predvolená systémom
0195=Maximum
0196=Optimalizovať
0197=Potrebujem I-Net vyhľadávanie
0198=Vyžaduje sa reštartovanie programu
0200=Filter
0201=Filter súborov
0202=Kopírovať cestu
02021=Odoslať email
02022=E-Mail
0203=Úloha je úspešne ukončená
0204=Príkazový riadok
0205=Spustiť...
0206=Vypnúť...

0207=Automatické dokončovanie
0208=Filter automatického dokončovania
0209=Filter obľúbených


0210=Programy
0211=Tu môžete pridať zástupcov zložiek alebo cesty programov pre otvorenie alebo spustenie. Je možné použitie relatívnej cesty. Je to užitočné pre prenosné použitie Q-Dir. Nastavenie bude uložené v Q-Dir.ini.\n[Názov]=[Cesta]=[Parameter]\npr.=xxx=/XXX/xxx.exe=parameter || alebo=xxx=../../xxx/xxx.exe=parameter\nalebo =USB/Program=%disk%/program/ccc.exe=parameter\nNový parameter=%sel_files% , %curdir% , %curdir1% ... %curdir4%
0213=Admin


0214=Inštalujem ako administrátor
0215=Automatické spustenie pre všetkých užívateľov
0216=Automatické spustenie
0217=Konfiguračný súbor (INI) nebude prepísaný!
0218=Pre všetkých užívateľov
0220=Rýchle linky

0230=Priradenie
0231=Tu môžete pridať internú asociáciu súborov pri spustení súborov. Je to dobré riešenie pri prenosnej verzii.\n[ext]=[Cesta]=[parameter]\nNapríklad:\n*.txt;*.ini;*.bat;*.doc;=%drive%/program/xxx.exe=%sel_file%\n%drive%=Q-Dir drive // relatívna cesta je tiež možná.
0240=Tlačiť
0241=Strana
0242=Strana(y)
0243=Na šírku
0244=Nastavenie strany
0245=Nastavenie tlačiarne
0246=Názov
0247=Roztiahnuť na šírku strany
0248=Roztiahnuť na výšku strany
0249=Zväčšiť náhľad
0250=Veľkosť oblasti
0251=Nie je definovaná tlačiareň

0261=Spustiť prenesenie v novom procese
0262=Spustiť prenesenie v novom sedení

0264=Pre túto úlohu 32-bitová veria (x32/x64) nemôže byť registrovaná na x64 operačnom systéme.
0265=Prosím použite x64 verziu pre x64 operačný systém!


[Favorit]=
0270=Názov
0271=Priečinok
0272=Nastavenie zobrazenia (Rozdelenie,...)
[old str 0065]=
0273=S aktuálnym zobrazením a veľkosťou okna
0274=Umiestnenie hlavného okna

[Transfer]=
0280=Užívateľský prenos
0281=Zobraziť nastavenia
0282=História
0283=Výber
0284=Ponechať
0285=Presunúť
0286=Kopírovať
0287=Zavrieť všetko
0288=Zavrieť všetko ostatné

[Erase]=
0300=Vymazať
0301=Odstrániť
0302=Pauza pred odstránením %s sek.
0303=Prepísať %s krát
0304=Vyplniť prázdne miesto nulami
0305=Bezpečne odstrániť (Vymazať).
0310=Reset:\nVyčistiť obsah zoznamu (neodstráni súbory(\n\nOdstrániť:\nPrepíše priečinok a súbory s nulami a odstráni.\n\nPrepísať X krát:\nPrepíše dáta X krát s nulami.\n\nPauza pred odstránením X sekund:\nZa tento čas môžete zrušiť odstránenie proces vymazania s klávesou (ESC)\n\nZaplniť prázdny priestor s nulami:\nToto odstráni štandardné stopy po odstránení z pevného disku.
0311=Pridajte súbory pomocou presunutia na tento program alebo ikonu programu na ploche. Potom stisnite "vymazať". Súbor(y) budú prepísané nulami pred odstránením, takže obsah bude neobnoviteľný.

[TreeList]=
0400=Rozložiť
0401=0 úrovní
0402=1 úroveň
0403=3 úrovne
0404=%s úrovní
0405=Všetky úrovne
0406=Prispôsobiť stĺpce
0407=Ignorovať oddeľovač
0408=Zobraziť všetky stĺpce
0409=Prosím presuňte stĺpce pomcou chyť a pusť
0410=Načítať
0411=Uložiť[TreeList-Infos]=
0500=Prosím zvoľte jednotku / priečinok na prehľadanie!
0501=Po prehľadaní, môžete prehľadať jednotlivé podpriečinky, jednoducho pomocou pravého tlačidla myši
0502=Stisnite a podržte [Ctrl] alebo [Shift], ak chcete prehliadať priečinok / jednotku v novom okne.
0503=Veľa zábavy pri hľadaní strateného miesta na disku ;)
0504=Ak si neželáte viac vidieť túto informáciu kliknite na hlavnom menu "Súbory" > "q-dir"
[FindFile]=
1000=Hľadať
1001=Nastavenia
1002=Priečinok
1003=Zahrnúť súbory
1004=Vylúčiť súboy
1005=zaradiť súbory // napr: *.db,*.bak,*.tmp
1006=vylučiť súbory // napr: thumbs.db,*. bak
1007=Zoskupovať pomocou
1008=Použiť filter
1009=Zakázať filter
1010=Automatické zoradenie + Hlavičky
1011=Automatické zoradenie
1012=Automatické zoradenie po načítaní dát
1013=Priehľadný výber
1014=Nastavenie stĺpcov
1015=Zoskupovanie
1016=Prehliadať
1017=Skenovať
1018=Čas hľadania
1019=Nájdených
1020=Zvoliť všetky súbory
1021=Vylúčiť pevné a premenlivé odkazy
=
[FindFile_Columns]=
2000=Názov
2001=Veľkosť
2002=%
2003=Súbory (#)
2004=Priečinky (#)
2005=Číslo
2006=Cesta
2007=Prípona súboru
2008=Spôsob hľadania
2009=Priečinok
2010=Dĺžka názvu
2011=Dátum upravenia
2012=Dátum vytvorenia
2013=Dátum prístupu
2014=Veľkosť na disku


[Tree-List]=
3000=Tree-List
3001=Tree-List+
3002=Konzola
3003=Filter
[Window]=
200000=&Okno
200001=&Za sebou
200002=&Vedľa seba
200003=Vedľa seba ve&rtikálne


[TRANSLATOR-INFO-4]=
1000000=Vitajte
1000001=http://www.softwareok.com/
1000002=Sepp Winkler, lokotus738
1000003=Slovenský
1000004=Prekladateľ
2. Prepnúť jazyk v Q-Dir na: Slovak - Slovenský

... Download Q-Dir +
0.031 (0) (0)

http: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu # Info
https: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu #

Q-Dir alternatívny File-Explorer pre MS-Windows všetky OS


Quick-Tip:

... XP_Address-Bar_Windows-11_and_10_all_File_Explorer ...
... Uninstall-Q-Dir-from-Surface-Pro-on-Windows-10-how-to ...
... Tip-simple-several-rename-in-the-File-Explorer-Views ...