Q-Dir alternatywny File-Explorer dla wszystkich systemów operacyjnych MS-WindowsHome # Multi-Language

Quad Directory Explorer sprawia, że pliki i foldery są łatwe w zarządzaniu, zainstalowane lub jako przenośny program Windows jako alternatywa dla Eksploratora plików Microsoft.

1. Polish - Polski
2. Przełącz język na Q-Dir na: Polish - Polski

1. Polish - Polski

TranslatorName=Mizo


[MENU]=
10000=&Plik
10001=&Nowy\t(Klon)
10002=&Otwórz...\t(*.qdr)
10003=&Zapisz\t(*.qdr)
10004=Zapisz na Pulpicie
10005=E&ksportuj
10400=Uruchom ponownie\tAlt+F11(Q-Dir)
10401=Znajdź plik
10006=&Zakończ\tAlt+F4
10300=Położenie okna

10200=Drukuj

10900=Język
10007=Przetłumacz


20000=&Edycja
20001=Dla aktywnego widoku
20002=Zaznacz w&szystko\tCtrl+A
20003=Odwróć wybór\tCtrl+Shift+A
20004=Otwórz w nowej karcie
20005=Zaznaczenie w nowej karcie\tShift+Enter lub Shift+Ctrl+T


30000=&Widok
30001=&Pasek Stanu
30002=&Pełny Ekran\tF11

30003=Duże ikony
30004=Małe ikony
30005=Lista
30006=Szczegóły

40000=U&lubione
40001=Dodaj do Ulubionych
40002=Organizuj Ulubione...
40003=Folder
40004=W nowej instancji z [Ctrl]
40005=SHIFT = nadpisz / DEL = usuń

50000=O&pcje

51000=Q-Dir
51001=Normalny (domyślnie)
51002=Maksymalizuj przy starcie
51003=Z obecną pozycją okna
51004=Z ostatnią pozycją okna

51005=&Wyśrodkuj
51006=Do &lewego boku
51007=Do &prawego boku

51008=Klasyczny Motyw
51009=Płaski Motyw
51010=Płaski + Stalowy

51011=Potwierdzenie przed wyjściem52000=Uruchamiaj jako
52001=Q-Dir
52002=3T-Dir
52003=3B-Dir
52004=2H-Dir
52005=2V-Dir
52006=4H-Dir
52007=4V-Dir
52008=3H-Dir
52009=3V-Dir
52010=3L-Dir
52011=3R-Dir
52012=1-Dir
52013=Użyj ostatniego widoku

53000=Lista
53001=Używaj kolorów
53002=Pamiętaj ustawienia kolumn
53003=Zaznaczaj całe wiersze
53004=Pokaż siatkę

53005=Dwuklik L-przyciskiem myszy:
53006=Brak zdarzenia
53007=Przejdź jeden poziom do góry
53008=Zaznacz wszystko

53009=Aktywuj okno pod kursorem
53010=Zaznacz źródło przechodząc poziom wyżej
53011=Dźwięk Nawigacji

53012=Otwórz jedynie gdy kliknięto na etykietę lub ikonę
53013=Nie utrzymuj grupowania dla nowej nawigacji

53014=Wyłącz góra/dół edytowanie etykiety
53015=Wyłącz wyróżnianie kolumn np. podczas zaznaczania (Windows 7)

53016=Delikatne odświeżanie (upuszczenie, kopiowanie)
53017=Nagłówek kolumn we wszystkich widokach

53018=Wyświetlanie kolumny Typ
53019=Pokaż rozszerzenia
53020=Pokaż rozszerzenia i typ
53021=Tryb zaznaczania
53022=Użyj pól wyboru do zaznaczania elementów

53025=Przy odświeżaniu [F5]
53026=Zachowaj wybór
53027=Utrzymuj pozycję przewijania
53028=Utrzymuj


=


54000=Drzewo
54001=Jedno dla wszystkich
54002=Każdy ma własne
54003=Brak
54004=Używaj kolorów
54005=Pogrubiona czcionka
54006=Zwykła czcionka
54100=Rozwiń drzewo gdy przeciągam obiekt po
54101=0.5 sek.
54102=1.0 sek.
54103=1.5 sek.
54104=2.0 sek.
54105=3.0 sek.
54106=0.2 sek.
54107=Wyłącz animowane ikony rozwijania


55000=Pasek tytułu
55001=Nic nie pokazuj
55002=Pokaż ścieżkę
55003=Pokaż nazwę
55004=Pokaż ostatnio otwarte Ulubione

56000=Pasek adresu
56001=Jeden dla wszystkich\t(1x)
56002=Każdy ma własny\t(4x)
56003=Brak\t(null)
56004=Klasyczny
56005=Nowy \t(jak w Viście)
56006=Wyróżnij kiedy aktywny
56007=Pokaż ikony dysków na głównym pasku adresu (1x)

57000=System
57001=Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski
57006=Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane)
57002=Ukryj rozszerzenia znanych typów plików
57003=Dodaj Q-Dir do menu kontekstowego
57004=Skojarz (*.qdr) z Q-Dir
57007=Włącz uprzywilejowanie np. "System Volume Information"
57005=&Więcej...
57100=Miniaturki XP
57101=48x48
57102=64x64
57103=96x96
57104=128x128
57105=160x160
57106=192x192
57107=224x224
57108=256x256

58000=Sieć
58001=Podłącz dysk
58002=Odłącz dysk

59000=Kolory i Motywy
59001=Kolory
59002=Schemat kolorów
59003=Domyślny motyw
59004=Czarny
59005=Pomarańczowy
59006=Piaskowy
59007=Superman
59008=Barbie
59009=Oliwkowy
59010=Srebrny
59011=Żółty
59012=Czerwony
59013=Neonowy
59022=Wyłącz kolory

51100=Pasek stanu
51101=Zaznaczone obiekty
51102=Proste &i szybkie liczenie obiektów\tSzybko
51103=Rozmiar zaznaczonych obiektów
51104=Rozmiar zaznaczonych obiektów (wliczając pod-foldery)
51105=Jeśli żaden obiekt nie jest zaznaczony
51106=Proste &i szybkie liczenie obiektów\tSzybko
51107=Rozmiar obiektów w folderze
51108=Rozmiar obiektów w folderze (wliczając pod-foldery)
51109=Opcja wywoływana klawiszem F951200=Pasek kart i Karty
51201=Zawsze pokazuj
51202=Pokazuj gdy więcej niż jedna karta
51203=Wyłącz karty
51204=Automatyczne zaznaczanie przy przeciąganiu po
51205=Użyj menu kontekstowego

51206=Zamknij kartę\tCtrl+W
51207=Nowa karta\tCtrl+T
51208=Duplikuj kartę\tCtrl+K
51209=Zamknij dwuklikiem L-przyciskiem myszy
51210=Zamknij Ś-przyciskiem myszy

51211=Podpowiedzi
51212=Wyłączone
51213=Pokaż ścieżkę

51214=W pustym miejscu na pasku kart.
51215=Nowa Karta:
51216=Dwuklik L-przyciskiem myszy
51217=Kliknięcie L-przyciskiem myszy

51218=Nowa Karta:
51219=Kliknięcie Ś-przyciskiem myszy w widoku listy
51220=Kliknięcie Ś-przyciskiem myszy w widoku drzewa51300=Operacje na plikach
51301=Wykonuj wszystkie operacje:
51302=Domyślny sposób systemowy
51303=W nowym procesie
51304=W nowej instancji
51324=Kopiuj/Wytnij/Wklej...
50001=&Więcej opcji

60000=Info
60001=&O Q-Dir
60002=&Licencja
60003=&Pomoc
60004=Więcej programów
60005=Kontakt
60006=Zgłoś błąd
60007=Sugestie ulepszeń
60008=&PayPal
60009=Poleć Q-Dir
60010=Wyślij Q-Dir mailem
60011=Najczęściej zadawane pytania

[POP]=
90000=X
90001=Dodaj wyszukiwarkę
90002=Znajdź\tF3
90003=Znajdź w zaznaczonych\tAlt+F3
90004=Dodaj
90005=Komendy


100000=Akcja

91001=Lupa\tAlt+L
91002=Przywróć
91003=&Zakończ

[Tree-Popup]=
93000=Popup
93001=Automatyczne aktualizacje
93002=Automatycznie skanuj w poszukiwaniu podfolderów [+][ ]
93100=Rozwiń drzewo gdy przeciągam obiekt po
93101=0.5 sek.
93102=1.0 sek.
93103=1.5 sek.
93104=2.0 sek.
93105=3.0 sek.
93106=0.2 sek.
93003=Pokaż Widok Drzewa
93004=Tylko Foldery
93005=Których zawartość można przeglądać
93006=Więcej
93007=Pełno-rzędowe rozwinięcie
93008=Rozwiń po wybraniu myszką
93009=Pojedyncze rozwinięcie
93010=Wyłącz linie
93011=Wybierz folder z listy

[X-SIZE at v 3.8x]=
94000=Informacje o rozmiarze
94001=Domyślny styl systemowy
94002=Własny styl Q-Dir

94003=Pokaż rozmiar folderu
94004=Pokaż rozmiar w bajtach
94005=Pokaż rozmiar w KB
94006=Pokaż rozmiar w MB
94007=Automatyczny wybór rozmiaru MB/KB/Bajty

94008=Z oddzielaniem trzech miejsc
94009=Bez części dziesiętnych
94010=Jedna cyfra po przecinku
94011=Dwie cyfry po przecinku
94012=Trzy cyfry po przecinku
94013=Automatycznie

94014=Procentowo
94015=Liczba folderów/plików

94016=Wstrzymaj wyświetlanie gdy nieaktywny
94017=Ignoruj wskazanie dla sortowania

[Media-Popup]=
95001=Podgląd podczas zaznaczania
95002=Podgląd przy przeciąganiu-upuszczaniu


[STRINGS]=
0001="%s" już istnieje. Nadpisać istniejący plik?
0002=Katalog "%s" już istnieje\r\n Nadpisać istniejący katalog i jego pliki?
0003=Błąd zapisu pliku
0004=Błąd odczytu pliku
0005=Wybierz folder by zapisać Szybki-Link!
0006=Wprowadź nazwę
0007=Wymagane jest potwierdzenie licencji!
0008=Z aktualnym widokiem i rozmiarem okna
0009=Wywołanie komendy nie powiodło się
0010=W nowej instancji z [Ctrl]
0011=Co to jest:
0012=Błąd w Q-Dir
0013=Propozycje ulepszenia Q-Dir
0014=Patrz co znalazłem
0015=Wyłącz I-Net
0016=Kopiuj pozycje do...
0017=Przenieś pozycje do...
0018=Jestem gotowy
0019=Wyczyść Historię
0020=Dla aktywnego panelu
0021=Błąd
0022=Do góry [BACKSPACE]\n Sprawdź P-klik myszy:)
0023=Nowy Folder [Ctrl+N]
0024=Drzewo
0025=Wstecz [ALT+LEWY] Sprawdź prawy klik myszy:)
0026=Naprzód [ALT+PRAWO] Sprawdź P-klik myszy:)
0027=Widok [SHIFT+F6] następny widok (Szczegóły,...)
0028=Usuń [DEL]
0029=Wytnij [Ctrl+X]
0030=Kopiuj [Ctrl+C]
0031=Wklej [Ctrl+V]
0032=Filtruj lub podświetl [Ctrl+M]
0033=Menu Szybkich-Linków [Ctrl+Q]\n P-klik myszy=otwórz folder w
0034=Uruchom (: beta ;)
0035=Licencja
0036=Pomoc
0037=Skrót na Pulpicie
0038=Ulubione
0039=Urządzenie przenośne
0040=Filtruj [F5] lub Odśwież [ENTER]
0041=Zarządzaj Szybkimi-Linkami
0042=Dodaj Szybki-Link
0043=Wybór folderu / Zmiana
0044=Szybki Link
0045=środkowy
0046=lewy
0047=prawy
0048=Witaj,\r\n\r\nOdkryłem #AP# .\r\n\r\n...................................\r\n\r\nstrona: #IN#\r\ndownload: #IN#?Download=#AP#
0049=Pomoc Q-Dir
0050=Nie masz uprawnień administratora
0051=Uwaga
0052=&Tylko dla mnie
0053=Przenieś dane metodą przeciągnij i upuść zmiana nazwy [F2]
0054=Ignoruj foldery i archiwa
0055=Negatyw
0056=Wg filtra
0057=Pokaż wszystko
0058=Opcje
0059=Więcej opcji systemowych
0060=Jak MS-Eksplorer
0061=Będę wdzięczny za komentarze, sugestie i pomysły
0062=Żeby zaznaczyć/odfiltrować użyj filtra :(*.bmp,*dll)
0063=Dla przenośnych folderów (Pocket PC) : używaj poleceń kopiuj, wytnij i pozostałych tylko z menu kontekstowego! dopóki błąd nie zostanie naprawiony!
0064=Wybierz folder do zapisu Ulubionych
0065=Z obecnym widokiem i rozmiarem okna
0066=Błąd odczytu w pliku
0067=Błąd zapisu w pliku
0068=Filtruj (Opcje/Podgląd Filtru)
0069=Błąd zapisu w rejestrze. Brak uprawnienia administratora?
0070=Rozszerzenie pliku (*.qdr) nie jest zarejestrowane w systemie! Zarejestrować?

0071=Zawsze pokazuj tę wiadomość
0072=Nie pokazuj tej wiadomości dzisiaj
0073=Nie pokazuj więcej tej wiadomości
0074=Pokazuj tę wiadomość od czasu do czasu

0075=To nie ma sensu ;( ! Błąd:
0076=Wszystko
0077=... gotowe
0078=jesteś pewien?
0079=*Nowy filtr
0080=Ze schowka ?
0081=Podgląd
0082=Przekreślenie
0083=Podkreślenie
0084=Pogrubiona
0085=Kursywa
0086=Kolor
0087=Filtr
0088=Domyślne
0089=Przegląd
0090=Rekomenduj
0091=Pasek adresu
0092=Nawigacja Naprzód i Wstecz
0093=z drzewem folderów
0094=Lista rozwijana
0095=Pamiętaj zaznaczone obiekty
0096=Pamiętaj widok (szczegóły,miniatury...)
0097=Kolumny (*Szczegóły)
0098=Transfer ustawień kolumn
0099=Podgląd / Filtr Folderu (tylko dla rozszerzeń zip;cab...)
0100=zaznaczone obiekty
0101=Pliki
0102=Foldery
0103=Napędy
0104=Pozostałe
0105=Ogólne
0106=Kolory
0107=Kolumny
0108=Wolne
0109=z
0110=Transfer
0111=Uruchom Q-dir
0112=Pokaż informacje o programie
0113=Dla wszystkich użytkowników komputera
0114=Pulpit
0115=Grupa Programów
0116=Menu Start
0117=Pasek Szybkiego Uruchamiania
0118=Zmień
0119=Anuluj
0120=Instaluj
0121=Instaluj dla
0122=Folder docelowy
0123=Skróty
0124=Grupa programów
0125=Po instalacji
0126=Urządzenie przenośne
0127=*** Uwaga! Użytkownicy Visty i XP SP2 ! Nie należy instalować bezpośrednio z Folderu Zip ! ***
0128=Usuń klucze Q-dir z rejestru
0129=Każda wyszukiwarka w nowym wierszu ;) Znacznik '%s' odpowiada łańcuchowi wyszukiwania
0130=Uwaga! Q-dir działa jako program przenośny.
0131=Ta pozycja musi być zaznaczona w procesie rejestracji!
0132=(-1) =kolejny filtr może zmienić tę wartość#BG=(kolor tła) / #BG-A =(Aktywny Panel/kolor tła) / #=(Ukryte) / #Dir=(Folder)
0133=Lupa [ALT+L]
0134=Błąd połączeia
0135=Resetuj filtr - Pokaż wszystko
0136=Zarządzaj w tym panelu
0137=Wyłącz
0138=Pomoc
0139=Podgląd
0140=Odśwież
0141=Do zasobnika
0142=Przełącznik: Jedno dla wszystkich (1x) / Każdy ma jedno (4x) / Brak
0143=Przejdź do następnego zaznaczonego
0144=Przejdź do poprzedniego zaznaczonego

0145=Q-dir (Domyślny układ 4 panele)
0146=3-Dir (jeden górny panel)
0147=3-Dir (jeden dolny panel)
0148=2-Dir (2 pionowe panele)
0149=2-Dir (2 poziome panele)
0150=4-Dir (4 pionowe panele)
0151=4-Dir (4 poziome panele)
0152=3-Dir (3 pionowe panele)
0153=3-Dir (3 poziome panele)
0154=3-Dir (jeden lewy panel)
0155=3-Dir (jeden prawy panel)
0156=1-Dir
0157=P-klik myszy = reset

0158=Automatyczna maska\t'txt = '*txt*'
0159=Obiekt zaznaczony
0160=Obiekty zaznaczone
0161=Obiekt
0162=Obiekty
0163=Przenieś zaznaczone do
0164=Kopiuj zaznaczone do

0165=Wyszukiwanie I-Net
0166=Aktywny widok

0167=Umowa Licencyjna
0168=Akceptuję umowę
0169=Nie akceptuję umowy
0170=Anuluj

[TRANSLATE]=
171=Otwórz z pliku
172=Załaduj/Przeładuj łańcuch znaków
173=Używaj aktualnego łańcucha znaków dla Q-Dir
175=Pokaż łańcuchy znaków aktualnego języka
176=Automatycznie aktualizuj

[STRING-2]=
0181=Eksportuj
0182=Importuj
0183=Okienko postępu jest uruchomione, Q-Dir iest w stanie oczekiwania.\r\nJeśli chcesz temu zapobiec, kliknij Anuluj.
0184=Zastępczy dla następnej wersji Q-Dir
0185=Liczba
0186=Ciąg
0187=Zapisz
0188=sek.
0189=Używaj dopiero od Windows'XP/2000 wersji Unicode.
0190=Przyniesie efekt dla następnej nawigacji
0191=Informacja
0192=Ostrzeżenie
0193=Szerokość
0194=Domyślna
0195=Maksymalnie
0196=Zoptymalizowane0200=Filtry
0201=Filtr plików
0202=Kopiuj ścieżkę
0203=Akcja zakończona pomyślnie
0204=Wiersz polecenia


0210=Programy
0211=Możesz tutaj dodać skróty do folderów, ścieżki do programów lub akcje otwierania. Specyfikacja z pokrewną ścieżką jest również możliwa. Jest to przydatne dla wersji portable Q-Dir. Zostanie to zapisane w pliku Q-Dir.ini.\n[Nazwa]=[Ścieżka]=[Parametr]\nnp.: xxx=/XXX/xxx.exe=parametr || lub: xxx=../../xxx/xxx.exe=parametr\nlub : USB/Program=%drive%/programe/ccc.exe=Parametr\nNowy Parametr: %sel_files%\t, %curdir% , %curdir1% ... %curdir4%

0220=Szybkie linki

0230=Skojarzenia
0231=Możesz tutaj dodać własne skojarzenia plików z konkretnymi programami. Jest to dobre rozwiązanie dla użytku przenośnego.\n[rozszerzenie]=[Ścieżka]=[parametr]\nPrzykład:\n*.txt;*.ini;*.bat;*.doc;=%drive%/program/xxx.exe=%sel_file%\n%drive%=Q-Dir drive // relative path is also possible.
0240=Drukuj
0241=Strona
0242=Strony
0243=Krajobraz
0244=Ustawienia strony
0245=Ustawienia drukarki
0246=Tytuł
0247=Dopasuj to szerokości
0248=Dopasuj do wysokości
0249=Podgląd
0250=Współczynnik proporcji
0251=Brak zdefiniowanej drukarki

0261=Rozpocznij przeciąganie w nowym procesie
0262=Rozpocznij przeciąganie w nowej instancji

[Favorit]=
0270=Nazwa
0271=Folder
0272=Ustawienia (Dzielenie...)
[old str 0065]=
0273=Z obecnym wyglądem i wielkością okna
0274=Położenie głównego okna

[Transfer]=
0280=Określony transfer
0281=Podgląd ustawień
0282=Historia
0283=Zaznaczenie
0284=Pozostaw tutaj
0285=Przenieś tutaj
0286=Kopiuj tutaj
0287=Zamknij wszystko
0288=Zamknij pozostałe karty

[Erase]=
0300=Resetuj
0301=Usuń
0302=Opóźnij usuwanie %s sek.
0303=Nadpisz %s razy
0304=Wypełnij wolne miejsce zerowymi danymi
0305=Bezpieczne usuwanie (Wymazywanie)
0310=Resetuj:\r\nWyczyść zawartość listy (nie usuwa plików).\r\n\r\nUsuń:\r\nNadpisz folder i pliki zerowymi danymi i usuń.\r\n\r\nNadpisz X razy:\r\nNadpisz dane X razy zerowymi danymi.\r\n\r\nOpóźnij usunięcie X-sek.:\r\nMożesz zatrzymać procedurę wymazywania przyciskiem [ESC].\r\n\r\nWypełnij wolne miejsce zerowymi danymi:\r\nZastępuje to standardowe kasowanie śladów z dysku twardego.
0311=Dodaj pliki metodą przeciągnij-upuść na ten program lub ikonę programu na pulpicie. Następnie naciśnij "Usuń". Pliki zostaną przepisane z zerowymi danymi przed usunięciem. Dzięki temu zawartość jest nie do przywrócenia.

[TreeList]=
0400=Rozwiń
0401=0 poziomów
0402=1 poziom
0403=3 poziomy
0404=%s poziomów
0405=Wszystkie poziomy
0406=Dostosuj Kolumny[TreeList-Infos]=
0500=Wybierz dysk / katalog do przeskanowania
0501=Po przeskanowaniu, możesz łatwo przeszukać wybrany pod-folder P-przyciskiem myszy
0502=Naciśnij i przytrzymaj [Ctrl] lub [Shift], jeśli chcesz przeszukać katalog / dysk w nowym oknie.
0503=Prosty sposób na znalezienie konkretnych rzeczy
0504=Jeśli nie chcesz więcej widzieć tej informacji kiknij menu "Plik" > "#AP#"
[FindFile]=
1000=Znajdź
1001=Ustawienia
1002=Folder
1003=Uwzględnij pliki
1004=Wyklucz pliki
1005=do plików uwzględnionych // np: *.db,*.bak,*.tmp
1006=do plików wykluczonych // np: thumbs.db,*. bak
1007=Grupowanie według
1008=Użyj filtra
1009=Wyłącz filtr
1010=Automatyczne rozmiezczenie + Nagłówek
1011=Automatyczne rozmieszczenie
1012=Automatyczne rozmieszczeniee po załadowaniu danych
1013=Przeźroczystość
1014=Ustawienia kolumny[FindFile_Columns]=
2000=Nazwa
2001=Rozmiar
2002=%
2003=Pliki (#)
2004=Foldery (#)
2005=Liczba
2006=Ścieżka
2007=Rozszerzenie pliku
2008=Sposób szukania
2009=Folder
2010=Długość nazwy
2011=Czas zmodyfikowania


[Window]=
200000=&Okno
200001=&Kaskadowo
200002=&Jedno nad drugim
200003=Obok &siebie


[TRANSLATOR-INFO-4]=
1000000=Witaj
1000001=
1000002=
1000003=Polski
1000004=Język
2. Przełącz język na Q-Dir na: Polish - Polski

... Download Q-Dir +
0.03

http: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu # Info
https: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu #

Q-Dir alternatywny File-Explorer dla wszystkich systemów operacyjnych MS-Windows