Q-Dir alternatieve File-Explorer voor alle MS-Windows-besturingssystemenHome # Multi-Language

De Quad Directory Explorer maakt het eenvoudig om uw bestanden en mappen te beheren, hetzij geïnstalleerd, hetzij als een draagbaar Windows-programma als een alternatief voor de bestandsverkenner van Microsoft.

1. Nederlands - Dutch
2. Schakel de taal in Q-Dir naar: Nederlands - Dutch

1. Nederlands - Dutch

TranslatorName=Ton Huisman
ID=NL

[MENU]=
10000=&Bestand
10001=&Dupliceer venster\t(Q-Dir)
10002=&Open instelling Q-Dir\t(*.qdr)
10003=&Sla huidige instelling op\t(*.qdr)
10004=Sla huidige &instelling op als bureaubladkoppeling
10005=E&xporteren
10400=Opnieuw sta&rten\tAlt+F11(Q-Dir)
10401=Bestand &zoeken
10006=&Afsluiten\tAlt-F4
10300=&Verplaats venster

10200=Afdrukken

10900=Taal
10007=Vertaling


20000=Be&werken
20001=Voor actieve weergave
20002=A&lles selecteren\tCtrl+A
20003=Select&ie omkeren\tCtrl+Shift+A
20004=Open in nieuw tabblad
20005=Selectie in nieuw tabblad\tShift+Enter of Shift+Ctrl+T


30000=Beel&d
30001=&Statusbalk
30002=&Volledig scherm\tF11

30003=&Grote pictogrammen
30004=&Kleine pictogrammen
30005=&Lijst
30006=&Details

40000=&Favorieten
40001=Toevoegen aan Favorieten...
40002=Favorieten organiseren...
40003=Map
40004=In nieuwe Q-Dir met [Ctrl]
40005=SHIFT=overschrijven / DEL=verwijderen

50000=E&xtra's

51000=Q-Dir altijd...
51001=Normaal (standaard)
51002=Maximaliseren
51003=Met huidige vensterpositie
51004=Laatste vensterpositie

51005=Ge¢reerd op beeldscherm
51006=&Linkerzijde beeldscherm
51007=&Rechterzijde beeldscherm

51008=Klassieke weergave
51009=Vlakke weergave
51010=Vlakke weergave + zachte trekken

51011=Bevestiging voor afsluiten52000=Starten als
52001=Q-Dir
52002=3T-Dir
52003=3B-Dir
52004=2H-Dir
52005=2V-Dir
52006=4H-Dir
52007=4V-Dir
52008=3H-Dir
52009=3V-Dir
52010=3L-Dir
52011=3R-Dir
52012=1-Dir
52013=Gebruik laatste weergave

53000=Weergave Lijst
53001=Kleurfilter gebruiken
53002=Kolommen bewaren
53003=Hele regel selecteren
53004=Roosterlijnen weergeven

53005=Vrije ruimte L-muis dubbelklik:
53006=Doe niets
53007=Ga naar: Eén niveau omhoog
53008=Selecteer alles

53009=Muiswiel focus
53010=Markeer bron bij opwaartse navigatie
53011=Klikgeluid bij navigeren

53012=Alleen openen bij klik op label of icoon
53013=Groepering niet behouden bij nieuwe navigatie

53014=Uitschakelen op/neer label bewerken
53015=Uitschakelen kolommarkering (b.v. bij kolomsortering)

53016=Soft-Refresh, weergave niet vernieuwen (bij verplaatsen of kopiëren)
53017=Kolomkop in alle weergaven

53018=Bestandstype kolom
53019=Toon extensies
53020=Toon extensies en bestandstype
53021=Controleer selectiemodus
53022=Gebruik selectievakje om items te selecteren

53025=Bij vernieuwen (Refresh) [F5]
53026=Selectie behouden
53027=Scroll-positie behouden
53028=Focus behouden

53029=Schakel doorzichtige selectie uit (in W7/Vista)=


54000=Weergave Mappen (boomstructuur)
54001=Eén voor alle
54002=Alle hebben één
54003=Niet gebruiken
54004=Kleurfilter gebruiken
54005=Eenvoudig vet lettertype
54006=Kleurfilter niet gebruiken
54100=Automatisch uitvouwen bij slepen na:
54101=0,5 sec.
54102=1,0 sec.
54103=1,5 sec.
54104=2,0 sec.
54105=3,0 sec.
54106=0,2 sec.
54107=Uitschakelen Expando (driehoek)


55000=Titelbalk
55001=Toon niets
55002=Toon volledige pad
55003=Toon de naam
55004=Toon de laatste geopende Favorieten
55005=Toon volledige pad van geselecteerde bestand (object)


56000=Adresbalk
56001=Eén voor alle\t(1x)
56002=Alle hebben één\t(4x)
56003=Niet gebruiken\t(nul)
56004=Klassieke adresbalk
56005=Moderne adresbalk\t(zoals Vista)
56006=Oplichten zodra actief
56007=Toon de netwerkschijven in de hoofd-adresbalk (1x)

57000=Systeem
57001=Toon verborgen bestanden en mappen
57006=Verberg beveiligde systeembestanden (-:aanbevolen:-)
57002=Verberg extensies van bekende bestandstypen
57003=Voeg Q-Dir toe aan contextmenu
57004=Registreer (*.qdr) voor Q-Dir
57007=Inschakelen privilege b.v. "System Volume Information"
57005=... &meer

57008=Q-Dir als standaard browser
57009=Alleen voor
57010=Map
57011=Deze computer
57012=Mijn netwerklocaties
57013=Mijn Documenten
57014=Prullenbak
57015=Netwerk favorieten
57016=Webfolders
57025=Als standaard browser voor alle
57026=Heeft u administrator rechten?
57027=Open in nieuw tabblad, in de actieve weergave

57100=Systeem Thumbnail XP
57101=48x48
57102=64x64
57103=96x96
57104=128x128
57105=160x160
57106=192x192
57107=224x224
57108=256x256

58000=Netwerk
58001=Netwerkverbinding maken...
58002=Netwerkverbinding verbreken...

59000=Kleur en weergave
59001=Kleuren
59002=Kleurthema
59003=Q-Dir standaardthema
59004=Zwart is mijn kleur
59005=Ik hou van Oranje
59006=Ik hou van Duinzand
59007=Ik hou van Superman
59008=Ik hou van Barbie
59009=Ik hou van Olijfgroen
59010=Ik hou van Zilver
59011=Ik ben een gele vlinder
59012=Alarmfase Rood
59013=Neon
59022=Alle kleuropties uitzetten

51100=Statusbalk
51101=Geselecteerde objecten
51102=Eenvoudige en snelle telling objecten\tSnel
51103=Grootte van geselecteerde objecten
51104=Grootte van geselecteerde objecten inclusief submappen
51105=Als geen object is geselecteerd
51106=Eenvoudige en snelle telling objecten\tSnel
51107=Grootte van objecten in map
51108=Grootte van objecten in map inclusief submappen
51109=Tip: Gebruik functietoets F9 om kolomopties voor de mapgrootte op te roepen.51200=Tabbladen
51201=Altijd tonen
51202=Tonen vanaf 2 tabbladen
51203=Uitschakelen tabbladen
51204=Automatische selectie 'slepen over' tijd
51205=Gebruik contextmenu

51206=Sluit tabblad\tCtrl+W
51207=Nieuw tabblad\tCtrl+T
51208=Dupliceer tabblad\tCtrl+K
51209=Sluit met L-muis dubbelklik
51210=Sluit met M-muis klik

51211=Tooltips
51212=Uitgeschakeld
51213=Toon het pad

51214=In een leeg gedeelte van de tabbladbalk.
51215=Nieuw tabblad:
51216=L-muis dubbelklik
51217=L-muis klik

51218=Nieuw tabblad met:
51219=M-muis klik in de weergave Lijst
51220=M-muis klik in de weergave Mappen51300=Bestandsbewerkingen
51301=Start alle bewerkingen:
51302=Standaard systeeminstelling
51303=In nieuw proces
51304=In nieuwe weergave
51305=Batch lijst
51324=Kopieer/Knip/Plak...

51400=Opnieuw opstarten (Reset)
51401=Alle kolominstellingen (weergave Lijst)
51402=Historie
51403=Bestandsfilters met automatische aanvulling


50001=... &meer opties

60000=Info
60001=&Over Q-Dir
60002=&Licentie...
60003=&Help
60004=Meer freeware van\tNenad Hrg/SoftwareOK
60005=Contact (Engels/Duits)
60006=Fout melden
60007=Verbetersuggestie
60008=&Doneer - Help mij met een fin. ondersteuning ;-)
60009=Q-Dir aanbevelen
60010=Q-Dir per e-mail versturen
60011=Q-Dir FAQ


[Tools]=
70000=&Gereedschap

70001=&Bestand zoeken (klassiek)
70002=&Verwijderen


[POP]=
90000=X
90001=Toevoegen favoriete zoekmachine
90002=Zoeken\tF3
90003=Zoeken binnen selectie\tAlt+F3
90004=Toevoegen
90005=Commando's


100000=Actie

91001=Vergrootglas\tAlt+L
91002=Herstellen
91003=&Afsluiten

[Tree-Popup]=
93000=Popup mappenstructuur
93001=Automatisch bijwerken
93002=Automatisch scannen submappen\t[+][ ]
93100=Automatisch uitvouwen 'slepen over' tijd:
93101=0,5 sec.
93102=1,0 sec.
93103=1,5 sec.
93104=2,0 sec.
93105=3,0 sec.
93106=0,2 sec.
93003=Mappenstructuur weergeven
93004=Alleen mappen
93005=Alle uitvouwbare
93006=Later meer
93007=Hele regel selecteren
93008=Uitvouwen bij selectie met muis
93009=Enkelvoudig uitvouwen
93010=Lijnen niet tonen
93011=Selecteer map in weergave Lijst
93012=Selecteer map in weergave Lijst en vouw uit

[X-SIZE at v 3.8x]=
94000=Informatie datagrootte
94001=Gebruik standaardinformatie systeemgrootte
94002=Gebruik Q-Dir interne grootte-informatie

94003=Toon mapgrootte
94004=Toon grootte in bytes
94005=Toon grootte in KB
94006=Toon grootte in MB
94007=Selecteer automatisch grootte MB/KB/bytes
94018=Toon grootte in GB

94008=Met duizend-scheidingsteken
94009=Geen decimalen
94010=Een cijfer achter de komma
94011=Twee cijfers achter de komma
94012=Drie cijfers achter de komma
94013=Aantal decimalen automatisch

94014=Toon percentage
94015=Toon aantal Mappen/Bestanden

94016=Mapgrootte niet bijwerken bij geen focus
94017=Mapgrootte negeren bij sorteren

[Media-Popup]=
95001=Voorvertoning bij selecteren
95002=Voorvertoning via slepen en neerzetten


[STRINGS]=
0001=Het bestand "%s" bestaat al.\n Bestaand bestand overschrijven?
0002=De map "%s" bestaat al.\r\n Bestaande map met inhoud overschrijven?
0003=Fout bij schrijven bestand
0004=Fout bij lezen bestand
0005=Kies een map om de Quick-Links in te bewaren!
0006=Geef een naam op
0007=Een enkele bevestiging van de licentie is vereist!
0008=Met huidige weergave en venstergrootte
0009=Fout bij uitvoeren opdracht
0010=In een nieuwe Q-Dir met [Ctrl]
0011=Wat is:
0012=Fout in Q-Dir
0013=Verbetervoorstel voor Q-Dir
0014=Aanbeveling voor
0015=Ik heb geen Internet zoekmachine nodig
0016=Kopieer items naar...
0017=Verplaats items naar...
0018=Ik ben klaar
0019=Schoon historie op
0020=Voor de actieve Q-View
0021=Fout
0022=Omhoog [Backspace]\n Probeer R-muis klik :-)
0023=Nieuwe map [Ctrl-N]
0024=Mappenstructuur
0025=Terug [Alt+Links]\n Probeer R-muis klik :-)
0026=Vooruit [Alt+Rechts]\n Probeer R-muis klik :-)
0027=Bekijk [Shift+F6] volgende weergave (Details...)
0028=Verwijderen [Del]
0029=Knippen [Ctrl+X]
0030=Kopiëren [Ctrl+C]
0031=Plakken [Ctrl+V]
0032=Filteren of markeren [Ctrl+M]
0033=Quick-Map menu [Ctrl+Q] R-muis klik=open map in
0034=Uitvoeren
0035=Licentie
0036=Help
0037=Snelkoppeling bureaublad
0038=Favorieten
0039=Portable
0040=Filter [F5] of [Enter] voor vernieuwen
0041=Quick-Links beheren
0042=Quick-Link toevoegen
0043=Map selectie / Wisselen
0044=Quick-Link
0045=midden
0046=links
0047=rechts
0048=Hello,\r\n \r\n I found #AP# . \r\n \r\n .....................................\r\n \r\n website: #IN#\r\n Download Link: #IN#?Download=#AP#
0049=Q-Dir help
0050=U heeft geen administratieve privileges\n Q-Dir hoeft niet te worden geïnstalleerd, hernoem eenvoudig Q-Dir_Install.exe naar Q-Dir.exe.\n \n Of installeer de Portable versie.
0051=Opgepast
0052=Alleen v&oor mij
0053=Verplaats de data via slepen en neerzetten\n Hernoem bestand/map met toets [F2]
0054=Negeer mappen && zoekbaren
0055=Met masker
0056=Met een filter
0057=Niet nodig - Alles tonen\t[Ctrl+M] of [Esc]
0058=Opties
0059=Meer systeemopties
0060=Als Windows Explorer
0061=Ik ben blij met positieve opmerkingen, verbetersuggesties en overig commentaar.
0062=Voor selecteren/filteren gebruik bestandsfilter b.v.: (*.bmp, *.dll)
0063=Voor mobiele (Pocket PC) mappen: gebruik kopiëren, knippen en sorteren alleen van het contextmenu\n totdat de fout is hersteld!\n \n LET OP:\n Bij het verwijderen wordt niet naar de prullenbak verschoven.
0064=Kies een map voor het opslaan van de favorieten
0065=Met de huidige weergave en venstergrootte
0066=Leesfout in het bestand
0067=Schrijffout in het bestand
0068=Filter (Opties/Weergave filter)
0069=Registreer schrijffout. Administrator permissies?
0070=Het bestandstype (*.qdr) is niet gekoppeld.\nNu koppelen aan Q-Dir?

0071=Toon dit bericht altijd
0072=Laat dit bericht vandaag niet meer zien
0073=Laat dit bericht niet meer zien
0074=Laat dit bericht af en toe zien

0075=Dit gaat nergens over ;( ! Fout:
0076=Alles
0077=... ben weer klaar
0078=Weet u het zeker?
0079=*Nieuw filter
0080=Van klembord?
0081=Weergeven
0082=Doorhalen
0083=Onderstrepen
0084=Vet
0085=Cursief
0086=Kleur
0087=Filter
0088=Standaard
0089=Overzicht
0090=Aanbevelen
0091=Adresbalk
0092=Navigatie voor- en achteruit
0093=Met mappenstructuur
0094=Dropdown select
0095=Sla geselecteerde opjecten op
0096=Bewaar weergavemodus (details, pictogrammen,...)
0097=Instellingen kolommen en weergave
0098=Overbrengen kolominstellingen
0099=Weergave / Filter Mappen (alleen voor extensie zip;cab;...)
0100=objecten geselecteerd
0101=Bestanden
0102=Mappen
0103=Netwerkschijven
0104=Rest
0105=Algemeen
0106=Kleuren
0107=Kolommen
0108=Vrij
0109=van
0110=Verzenden
0111=Start Q-Dir
0112=Toon programma info
0113=Voor alle gebruikers op deze computer
0114=Bureaublad
0115=Programmagroep
0116=Startknop
0117=Snel starten balk
0118=Wijzigen
0119=Annuleren
0120=Installeren
0121=Installeren voor
0122=Doelmap
0123=Snelkoppelingen
0124=Programmagroep
0125=Na installatie
0126=Portable installatie
0127=*** Let op! Voor Vista en XP SP2/3! Niet direct vanuit de Zipfile installeren ! ***
0128=Verwijder alle Q-Dir register waardes
0129=Selecteer één zoekprovider per regel, Gebruik '%s' op de plaats van het zoekargument
0130=Let op! Q-Dir werkt als portable applicatie.
0131=Deze invoer moet worden gemaakt bij de registratie!
0132=(-1) =volgende filter kan deze waarde wijzigen\n#BG=(achtergrondkleur) / #BG-A =(Actieve venster/achtergrond kleur) / #=(Verborgen) / #Dir=(Map) / #RO=(Alleen lezen)
0133=Vergrootglas [Alt+L]
0134=Verbindingsfout
0135=Reset filter - Toon alles
0136=Beheer in deze weergave
0137=Uitschakelen
0138=Help
0139=Weergave
0140=Vernieuwen
0141=Naar systeemvak
0142=Schakelen: Eén voor allen (1x) / Allen hebben Eén (4x) / Niet nodig
0143=Focus naar volgende geselecteerde item
0144=Focus naar vorige geselecteerde item

0145=Q-Dir (Standaard 4 venster weergave)
0146=3-Dit (Alleen een bovenaan)
0147=3-Dir (Alleen een onderaan)
0148=2-Dir (Verticaal schikken)
0149=2-Dir (Horizontaal schikken)
0150=4-Dir (Verticaal schikken)
0151=4-Dir (Horizontaal schikken)
0152=3-Dir (Verticaal schikken)
0153=3-Dir (Horizontaal schikken)
0154=3-Dir (Een in linker paneel)
0155=3-Dir (Een in rechter paneel)
0156=1-Dir
0157=R-muis = Opnieuw instellen (Reset)

0158=Automatische wildcard\t'txt' = '*txt*'
0159=Object geselecteerd
0160=Objecten geselecteerd
0161=Object
0162=Objecten
0163=Verplaats geselecteerde naar
0164=Kopiëer geselecteerde naar

0165=Internet info/Zoeken
0166=Actieve Q-View

0167=Licentieovereenkomst
0168=Ik accepteer de overeenkomst
0169=Ik weiger de overeenkomst
0170=Annuleren

[TRANSLATE]=
171=Laden uit bestand
172=Laad/Herlaad strings
173=Gebruik huidige strings voor Q-Dir
175=Toon huidige taal-strings
176=Automatisch strings bijwerken in Q-Dir

[STRING-2]=
0181=Export
0182=Import
0183=Voortgangsdialoog is bezig. Q-Dir is in wacht-status.\n\r\nAls u dit wilt voorkomen, kies dan Annuleren.
0184=Plaatshouder voor volgende versie Q-Dir
0185=Nummer
0186=String
0187=Opslaan
0188=sec.
0189=Gebruik vanaf Windows XP/2000 de Unicode Versie, deze bewijst zichzelf in de regel als stabieler.
0190=Heeft alleen effect voor de volgende navigatie!
0191=Informatie
0192=Waarschuwing
0193=Breedte
0194=Standaard systeeminstelling
0195=Maximum
0196=Geoptimaliseerd
0197=Ik heb Internet zoeken nodig0200=Filter
0201=Bestandsfilter
0202=Kopiëer pad
0203=De actie is succesvol voltooid
0204=Opdrachtprompt
0205=Uitvoeren...
0206=Afsl&uiten computer...


0210=Programma's
0211=Hier kunnen snelkoppelingen of programma's om op te starten, worden toegevoegd. Gebruik van relatieve paden is mogelijk. Dit is nuttig voor portable gebruik van Q-Dir. Instellingen worden vastgelegd in Q-Dir.ini. \n[Name]=[Path]=[Parameter]\nb.v.: xxx=/XXX/xxx.exe=parameter || or: xxx=../../xxx/xxx.exe=parameter\nor : USB/Program=%drive%/programe/ccc.exe=Parameter\nNew Parameter: %sel_files%\t, %curdir% , %curdir1% ... %curdir4%

0220=Quick-Links

0230=Associaties
0231=Hier kunt u interne bestandsassociatieregels toevoegen om het juiste programma te starten. Dit is een oplossing bedoeld voor portable gebruik.\n[ext]=[Programma]=[parameters]\nBijvoorbeeld:\n*.txt;*.ini;*.bat;*.doc;=%drive%/programma/xxx.exe=%sel_file%\n%drive%=Q-Dir drive // relatief pad is ook mogelijk.
0240=Afdrukken
0241=Pagina
0242=Pagina('s)
0243=Liggend
0244=Paginainstellingen
0245=Printerinstellingen
0246=Titel
0247=Passend op paginabreedte
0248=Passend op paginahoogte
0249=Voorbeeld zoom
0250=Verhouding bereik
0251=Er is geen printer gedefinieerd

0261=Start het neerzetten in een nieuw proces
0262=Start het neerzetten in een nieuwe weergave

[Favorit]=
0270=Naam
0271=Map
0272=Bekijk instellingen (Splitter,...)
[old str 0065]=
0273=Met de huidige weergave en venstergrootte
0274=Hoofdvenster plaatsing

[Transfer]=
0280=Aangepaste verzending
0281=Bekijk instellingen
0282=Historie
0283=Selectie
0284=Blijf hier
0285=Beweeg hier
0286=Kopieer hier
0287=Sluit alle tabbladen
0288=Sluit alle andere tabbladen

[Erase]=
0300=Opnieuw opstarten (Reset)
0301=Verwijderen
0302=Vertraging verwijderen %s sec.
0303=Overschrijven %s keer
0304=Vul de vrije ruimte met nullen
0305=Veilg verwijderen (Erase).
0310=Reset:\r\nSchoon inhoud van weergave Lijst op (bestanden worden niet verwijderd).\r\n\r\nDelete:\r\nOverschrijf mappen en bestanden met NUL en alles verwijderen.\r\n\r\nOverschrijf X keer:\r\nOverschrijf de data X keer met NUL.\r\n\r\nVerwijdervertraging X sec.:\r\nOp dit moment kun je de Erase-procedure stoppen met de toets [ESC].\r\n\r\nVul de vrije ruimte met NUL:\r\nDit zal de standaard verwijdersporen van de de harde schijf wissen.
0311=Voeg de bestanden toe via slepen en neerzetten in dit programma of naar het programma-icoontje op het bureaublad. Druk dan op "delete". De bestanden zullen voor het verwijderen eerst met NUL worden herschreve, hierdoor is de inhoud niet te herstellen.

[TreeList]=
0400=Uitvouwen
0401=0 Niveaus
0402=1 Niveau
0403=3 Niveaus
0404=%s Niveaus
0405=Alle niveaus
0406=Kolommen aanpassen
0407=Scheidingsteken wordt genegeerd
0408=Alle kolommen tonen
0409=Kolommen verschuiven via slepen en neerzetten
0410=Laden
0411=Bewaren[TreeList-Infos]=
0500=Kies om de schijf / directory te scannen!
0501=Na het scannen, zijn individuele submappen eenvoudig te bekijken via de rechtermuisknop.
0502=Druk en hou de toets [Ctrl] vast om de directory / schijf te scannen in hetzelfde venster.
0503=Veel pleizer met het zoeken naar verloren opslagruimte ;-)
0504=Als u deze informatie niet meer wilt zien, klik dan in het hoofdmenu op "Bestanden" > "#AP#"
[FindFile]=
1000=Zoeken
1001=Instellingen
1002=Map
1003=Bestanden insluiten
1004=Bestanden uitsluiten
1005=in te sluiten bestanden // b.v.: *.db,*.bak,*.tmp
1006=uit te sluiten bestanden // b.v.: thumbs.db,*. bak
1007=Groepering door
1008=Filter gebruiken
1009=Filter uitzetten
1010=Automatisch schikken + kop
1011=Automatisch schikken
1012=Automatisch schikken nadat de data is geladen
1013=Transparante selectie
1014=Kolominstelling
1015=Groepering
1016=Verkennen
1017=Scan
1018=Zoektijd
1019=Gevonden
=
[FindFile_Columns]=
2000=Naam
2001=Grootte
2002=%
2003=Bestanden (#)
2004=Mappen (#)
2005=Aantal
2006=Pad
2007=Bestandsextensie
2008=Zoekmethode
2009=Map
2010=Naamlengte
2011=Wijzigingstijd


[Window]=
200000=&Venster
200001=&Trapsgewijs
200002=&Schikken
200003=V&ertikaal schikken


[TRANSLATOR-INFO-4]=
1000000=Welkom
1000001=http://www.softwareok.com/
1000002=Peter Nijsten, in opdracht van:
1000003=Nederlands -
1000004=Vertaler
2. Schakel de taal in Q-Dir naar: Nederlands - Dutch

... Download Q-Dir +
0.031

http: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu # Info
https: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu #

Q-Dir alternatieve File-Explorer voor alle MS-Windows-besturingssystemen