Q-Dir alternativ fil-Explorer til alle MS-Windows operativsystemerHome # Multi-Language

Quad Directory Explorer gør dine filer og mapper nemme at administrere, enten installeret eller som et bærbart Windows-program som et alternativ til Microsofts File Explorer.

1. Danish - Dansk
2. Skift sprog i Q-Dir til: Danish - Dansk

1. Danish - Dansk

TranslatorName=P. Allan
ID=DA

LastUpdated=05-04-2020


[MENU]=
10000=&Fil
10001=&Dupliker vindue\t(Q-Dir)
10002=&Åbn Q-Dir-view\t(*.qdr)
10003=&Gem visning\t(*.qdr)
10004=Gem visning på skr&ivebord
10005=E&ksporter
10400=&Genstart\tAlt+F11(Q-Dir)
10401=Find &fil
10006=&Afslut\tAlt+F4
10300=Placer vindue

10200=Udskriv

10201=Ingen baggrundsfarve
10202=Ingen tekstfarve
10203=Ingen skrifttype (fed, kursiv, ...)

10210=Ved farvefiltre


10900=Sprog
10007=Oversæt
20000=R&ediger
20001=For aktivt vindue
20002=Vælg a&lle\tCtrl+A
20003=&Omvend valg\tCtrl+Shift+A
20004=Åbn på ny fane\tCtrl+T
20005=Valgte på ny fane\tShift+Enter eller Shift+Ctrl+T


30000=&Vis
30001=&Statuslinje
30002=&Fuld skærm\tF11

30003=&Store ikoner
30004=&Små ikoner
30005=&Liste
30006=&Detaljer

40000=F&avoritter
40001=Føj til favoritter...
40002=Arranger favoritter...
40003=Mappe til favoritter
40004=I ny Q-Dir med [Ctrl]
40005=[Shift]=overskriv//DEL=Slet

50000=E&kstra

51000=Q-Dir vises ...
51001=Normalt (standard)
51002=Maksimeret
51003=Nuværende vinduesplacering
51004=Seneste vinduesplacering

51005=Skærm¢reret
51006=&Ved venstre skærmkant
51007=Ved høj&re skærmkant

51008=Klassisk
51009=Fladt
51010=Fladt + statuslinje

51011=Bekræft afslut

51012=Find DPI (utydeligt)
51013=Sløret ved højt DPI i Windows 1052000=Kør som
52001=Q-Dir
52002=3 oppe-Dir
52003=3 nede-Dir
52004=2 lodrette-Dir
52005=2 vandrette-Dir
52006=4 lodrette-Dir
52007=4 vandrette-Dir
52008=3 lodrette-Dir
52009=3 vandrette-Dir
52010=3 venstre-Dir
52011=3 højre-Dir
52012=1-Dir
52013=Brug seneste

53000=Liste
53001=Brug farvefilter
53002=Gem kolonner
53003=Vælg hele rækker
53004=Vis gitter

53005=Museklik i tomt område:
53006=Gør intet
53007=Et niveau op
53008=Vælg alle

53009=Fokus med musehjul
53010=Marker kilde ved niveauskift
53011=Kliklyd

53012=Åbn ved klik på navn eller ikon.
53013=Grupper ikke til ny navigering

53014=Deaktiver op/ned-redigering
53015=Deaktiver kolonnemarkering

53016=Opdater uden genoptælling
53017=Kolonneoverskrifter i alle vinduer

53018=Filtypekolonne:
53019=Vis filtypenavne
53020=Vis filtyper og -navne
53021=Vælgemåde
53022=Afkryds for at vælge

53025=Ved opdater [F5]
53026=Bevar valg
53027=Bevar position
53028=Bevar fokus

53029=Umuliggør gennemsigtig udvælgelse (Vista/W7)
53030=Ryd / Gendan kolonneindstillinger

53031=Brug mellemrum til scroll (som IE/Chrome)
53032=Brug systemlyd for klik
53033=Deaktiver autosortering ved omdåb eller kopiering54000=Trævisning
54001=Et træ
54002=Træ til alle
54003=Ingen træer
54004=Brug farvefilter
54005=Simpel fed
54006=Ingen farver
54100=Autoudvid-forsinkelse
54101=0,5 sek.
54102=1,0 sek.
54103=1,5 sek.
54104=2,0 sek.
54105=3,0 sek.
54106=0,2 sek.
54107=Deaktiver Expando (trekant)

54200=Indrykningsbredde
54201=Systemstandard
54202=9 pixels
54203=12 pixels
54204=18 pixels
54205=24 pixels
54206=32 pixels
55000=Titellinje
55001=Vis intet
55002=Vis fulde sti
55003=Vis navn
55004=Vis seneste favoritter
55005=Vis hele stien til den valgte fil (objekt)


56000=Adresselinje

56001=Kun en\t(1x)
56002=En til hver\t(4x)
56003=Unødvendig\t(ingen)
560001=Begge behøves
56004=Klassisk adresselinje
56005=Moderne adresselinje\t(som Vista)
56006=Aktiv markeret
56007=Vis drev på adresselinjen (1x)
56008=Vis "Opdater" knap56100=Autoudførelse
56101=Filer og mapper
56102=Kun mapper
56103=Internetadresser (URL'er)
56104=Senest anvendte URL'er
56105=URL-historik56200=Moderne adresselinje
56201=Vis alle ikoner
56202=Ingen ikoner
56203=Kun første

57000=System
57001=Vis skjulte filer og mapper
57006=Skjul beskyttede operativsystemfiler (anbefales)
57002=Skjul filtypenavne for kendte filtyper
57003=Føj Q-Dir til højrekliksmenuen
57004=Registrer (*.qdr) til Q-Dir
57007=Aktiver rettigheder. F.eks. "System Volume Information"
57005=&Mere...

57008=Q-Dir som standard
57009=Kun til
57010=Mappe
57011=Denne computer
57012=Netværk
57013=Dokumenter
57014=Papirkurv
57015=Netværk
57016=Webmapper

57025=Standard til det hele
57026=Har du administratorrettigheder?
57027=Åbn i en ny fane i den kørende udgave

57100=Systemminiaturer - XP
57101=48x48
57102=64x64
57103=96x96
57104=128x128
57105=160x160
57106=192x192
57107=224x224
57108=256x256

58000=Netværk
58001=Opret netværksdrev
58002=Afbryd netværksdrev

59000=Farver og udseende
59001=Farver
59002=Farver - tema:
59003=Q-Dir standardtema
59004=Sort er sagen
59005=Jeg kan lide orange
59006=Jeg kan lide sand
59007=Jeg kan lide Superman
59008=Jeg kan lide Barbie
59009=Jeg kan lide oliven
59010=Jeg kan lide sølv
59011=Citronsommerfugl
59012=Rød alarm
59013=Neon
59022=Stop alle farvevitser

51100=Statuslinje
51101=Valgte objekter
51102=Simpel og hurtig objekttælling\tHurtig
51103=Størrelse af valgte objekter
51104=Størrelse af valgte objekter inklusive undermapper
51105=Hvis intet er valgt
51106=Simpel og hurtig objekttælling\tHurtig
51107=Størrelse af valgte objekter i mappen
51108=Størrelse af valgte objekter i mappen inklusive undermapper
51109=Tip: Indstilling af mappestørrelseskolonnen med F951200=Faner
51201=Vis altid
51202=Vis kun 2
51203=Deaktiver faner
51204=Auto-trækforsinkelse
51205=Brug højrekliksmenu

51206=Luk fane\tCtrl+W
51207=Ny fane\tCtrl+T
51208=Dupliker fane
51209=Luk ved dobbeltklik med venstre museknap
51210=Luk ved klik med midterste museknap

51211=Værktøjstips
51212=Slået fra
51213=Vis stien

51214=I fri plads på fanebladslinjen:
51215=Nyt faneblad ved:
51216=Dobbeltklik med venstre museknap
51217=Klik med venstre museknap

51218=Nyt faneblad ved:
51219=Klik med midterste museknap i listevisning
51220=Klik med midterste museknap i trævisning

51221=Brug aktuel mappe som standard fane/mappe


51222=Fanegruppe
51223=Flyt til ny gruppe
51224=Kopier til ny gruppe

51225=Anvend fanegrupper
51300=Filoperationer
51301=Start alle:
51302=Systemstandard
51303=I ny proces
51304=I kopi
51305=Batchliste
51324=Kopier/Klip/Indsæt ...
51325=Hovedmenu
51326=V-museknap: Bekræft flyt


51400=Nulstil
51401=Alle kolonner (listevisning)
51402=Historie
51403=Filfiltre med autoudførelse50001=&Flere indstillinger ...

60000=Info
60001=&Om Q-Dir ...
60002=&Licens ...
60003=&Hjælp
60004=Mere freeware fra Nenad Hrg
60005=Kontakt
60006=Fejlrapport
60007=Forslag til forbedringer
60008=&Doner - Hjælp til mit arbejde ;-).
60009=Anbefal Q-Dir
60010=Send Q-Dir med e-mail
60011=Q-Dir FAQ
60012=Doner


[Tools]=
70000=Værk&tøjer

70001=&Find fil (klassisk)
70002=Sl&et


[POP]=
90000=X
90001=Tilføj søgemaskiner
90002=Find\tF3
90003=Find i valgte\tAlt+F3
90004=Tilføj
90005=Kommandoer


100000=Handling

91001=Forstørrelsesglas\tAlt+L
91002=Gendan
91003=&Afbryd

[Tree-Popup]=
93000=Træpopup
93001=Autoopdater
93002=Autoscan for undermapper [+][ ]
93100=Autoudvid-forsinkelse
93101=0,5 sek.
93102=1,0 sek.
93103=1,5 sek.
93104=2,0 sek.
93105=3,0 sek.
93106=0,2 sek.
93003=Træet viser:
93004=Kun mapper
93005=Alt, der kan gennemses
93006=Mere senere
93007=Vælg hel række
93008=Udvid ved museklik
93009=Enkeludvidelse
93010=Linjer inaktive
93011=Vælg mappe på liste
93012=Vælg mappe fra listen og fold ud
93013=Anvend ikke W7/Vista mappestruktur
93014=Rækker (knapper) i roden
93015=Udfold systemfavoritter ved programstart (W7/8)[X-SIZE at v 3.8x]=
94000=Datastørrelseinformation
94001=Brug systemstandard
94002=Brug Q-Dir's interne information

94003=Vis mappestørrelse
94004=Vis størrelse i bytes
94005=Vis størrelse i KB
94006=Vis størrelse i MB
94007=Autovalgt MB/KB/Bytes
94018=Vis størrelse i GB

94008=Med ciffergruppeseparator
94009=Uden decimaler
94010=En decimal
94011=To decimaler
94012=To decimaler
94013=Autodecimaler

94014=Vis procent
94015=Vis mappe-/filantal

94016=Uden fokus ingen mappestørrelse
94017=Ignorer mappestørrelse til sortering

[Media-Popup]=
95001=Gennemsyn af valgt
95002=Gennemsyn ved træk og slip


[STRINGS]=
0001=Filen "%s" eksisterer allerede. \n Overskriv?
0002=Biblioteket "%s" eksisterer allerede\r\n Overskriv bibliotek og fil?
0003=Fejl ved skrivning til fil
0004=Fejl ved læsning af fil
0005=Vælg en mappe til Quicklinks!
0006=Indtast navn
0007=Licensen skal bekræftes en enkelt gang!
0008=Med aktuel visning og vinduesstørrelse
0009=Fejl ved kommandokald
0010=I ny Q-Dir med [Ctrl]
0011=Hvad er:
0012=Fejl i Q-Dir
0013=Forbedringsforslag til Q-Dir
0014=Jeg fandt
0015=Behøver ikke internetsøgning
0016=Kopier emner til ...
0017=Flyt emner til ...
0018=Jeg er klar
0019=Nulstil historie
0020=For aktivt Q-View
0021=Fejl
0022=Op [Backspace]\n Test højreklik :-)
0023=Ny mappe [Ctrl+N]
0024=Træ
0025=Tilbage [Alt+VENSTRE]\n Test højreklik :-)
0026=Frem [Alt+HØJRE]\n Test højreklik :-)
0027=Vis [Shift+F6] næste visningsmåde (Detaljer,...)
0028=Slet [Delete]
0029=Klip [Ctrl+X]
0030=Kopier [Ctrl+C]
0031=Indsæt [Ctrl+V]
0032=Filtrer eller marker [Ctrl+M]
0033=Quickmappe-menu [Ctrl+Q]\n Højreklik=åbn mappe i
0034=Kør (beta)
0035=Licens
0036=Hjælp
0037=Skrivebordsgenvej
0038=Favoritter
0039=Transportabel
0040=Filtrer [F5] eller [Enter] for opdater
0041=Quicklinks-styring
0042=Tilføj Quicklink
0043=Mappevalg / Ændre
0044=Quicklink
0045=midte
0046=venstre
0047=højre
0048=Hallo,\r\n \r\n jeg fandt #AP# . \r\n \r\n .....................................\r\n \r\n website: #IN#\r\n download: #IN#?Download=#AP#
0049=Q-Dir-hjælp
0050=Uden administratorrettigheder skal\nQ-Dir ikke installeres. Omdøb blot Q-Dir_Install.exe til Q-Dir.exe.\n \nEller kør en portabel installation!
0051=Pas på
0052=&Kun for denne bruger
0053=Flyt data med træk og slip \n omdøb med [F2]
0054=Ignorer mapper og gennemsynbare
0055=Negativ
0056=Filter
0057=Behøver ikke - Vis alle\t[Ctrl+M] eller [Esc]
0058=Indstillinger
0059=Flere systemindstillinger
0060=Som Windows stifinder
0061=Kommentarer, forslag og ideer er velkomne.
0062=Til valg/filtrering - filfilter :(*.bmp,*dll)
0063=Til mobile (Pocket PC) mapper : brug kun kopier, klip og sorter i højrekliksmenuen n!\n indtil fejlen er rettet!
0064=Vælg en mappe til favoritter
0065=Med aktuel visning og vinduesstørrelse
0066=Fejl ved læsning af fil
0067=Fejl ved skrivning til fil
0068=Filter (Indstillinger/Gennemsynsfilter):
0069=Fejl ved skrivning til registry. Som administrator?
0070=Filtypen (*.qdr) er ikke registreret i systemet!\nRegistrer nu?

0071=Vis altid denne besked
0072=Vis ikke denne besked i dag
0073=Vis ikke denne besked igen
0074=Vis denne besked af og til

0075=Giver ingen mening ;( ! Fejl:
0076=Alle
0077=Klar igen
0078=Sikker?
0079=*Nyt filter
0080=Fra udklipsholder?
0081=Gennemsyn
0082=Gennemstreg
0083=Understreg
0084=Fed
0085=Kursiv
0086=Farve
0087=Filter
0088=Standard
0089=Overblik
0090=Anbefal
0091=Adresselinje
0092=Frem og tilbage
0093=Med mappetræ
0094=Vælg i rulleliste
0095=Husk valgte objekter
0096=Husk visningsmåde (detaljer, miniaturer, ...)
0097=Indstil kolonner og visning
0098=Overfør kolonneindstillinger
0099=Gennemsyns-/mappefilter (kun for filtyper zip; cab...)
0100=Valgte objekter
0101=Filer
0102=Mapper
0103=Drev
0104=Rest
0105=Generelt
0106=Farver
0107=Kolonner
0108=Ledig
0109=af
0110=Overfør
0111=Kør Q-Dir
0112=Vis programinfo
0113=For alle brugere
0114=Skrivebord
0115=Programgruppe
0116=Menuen start
0117=Hurtigstartlinje
0118=Ændre
0119=Afbryd
0120=Installer
0121=Installer for
0122=Mappe
0123=Genveje
0124=Programgruppe
0125=Efter installation
0126=Transportabel installation
0127=*** Bemærk! I Vista og XP SP2! Installer ikke direkte fra zip-fil! ***
0128=Slet Q-Dir registreringsnøgler
0129=En række for hver søgemaskine ;-)\nInfo: Pladsholderen '%s' er til søgeudtrykket
0130=Bemærk! Q-Dir kører som transportabelt program.
0131=Dette skal registreres!
0132=(-1) =næste filter kan ændre denne værdi\n#BG=(baggrundsfarve) / #BG-A =(Aktiv visning/baggrundsfarve) / #=(Skjult) / #Dir=(Mappe) / #RO=(Kun læse)
0133=Forstørrelsesglas [Alt+L]
0134=Forbindelsesfejl
0135=Nulstil filter - vis alle
0136=Styr i denne visning
0137=Deaktiver
0138=Hjælp
0139=Gennemsyn
0140=Opdater
0141=Minimer til systembakke
0142=Skift: Et træ (1x) / Til alle (4x) / Ingen
0143=Fokus på næste valgte emne
0144=Fokus på forrige valgte emne

0145=Q-Dir (Standard med 4 vinduer)
0146=3-Dir (Et øverst)
0147=3-Dir (Et nederst)
0148=2-Dir (Del lodret)
0149=2-Dir (Del vandret)
0150=4-Dir (Del lodret)
0151=4-Dir (Del vandret)
0152=3-Dir (Del lodret)
0153=3-Dir (Del vandret)
0154=3-Dir (Et til venstre)
0155=3-Dir (Et til højre)
0156=1-Dir
0157=Højreklik = nulstil

0158=Autojokertegn\t'txt' = '*txt*'
0159=Objekt valgt
0160=Objekter valgt
0161=Objekt
0162=Objekter
0163=Flyt valgte til
0164=Kopier valgte til

0165=Internet Info/Søg
0166=Aktivt Q-View

0167=Licensaftale
0168=Jeg accepterer aftalen
0169=Jeg accepterer ikke aftalen
0170=Afbryd

[TRANSLATE]=
171=Indlæs fra fil
172=Indlæs/genindlæs tekststrenge
173=Brug aktuelle tekststrenge i Q-Dir
175=Vis sprog
176=Autoupdater tekststrenge i Q-Dir

[STRING-2]=
0181=Eksport
0182=Import
0183=Kører, Q-Dir afventer.\r\nKlik eventuelt "Afbryd".
0184=Plads til næste Q-Dir version
0185=Antal
0186=Tekststreng
0187=Gem
0188=sek.
0189=Brug unicode-version efter Windows-XP/2000. Den er mere stabil.
0190=Virker fra næste navigation
0191=Information
0192=Advarsel
0193=Bredde
0194=Systemstandard
0195=Maksimum
0196=Optimeret
0197=Behøver internet-søgning
0198=Programmet skal genstartes
0200=Filter
0201=Filfilter
0202=Kopier sti
02021=Send med email
02022=Email
0203=Gennemført
0204=Kommandoprompt
0205=Kør...
0206=L&uk ned...

0207=Autoudfør
0208=Autoudfør filter
0209=Foretrukne filter


0210=Programmer
0211=Her kan tilføjes mappegenveje eller programstier til at åbne eller køre. Relativ sti kan også anvendes. Nyttigt ved transportabel brug af Q-Dir. Gemmes i Q-Dir.ini.\n[Navn]=[Sti]=[Parameter]\nEks.: xxx=/XXX/xxx.exe=parameter || eller: xxx=../../xxx/xxx.exe=parameter\neller : USB/Program=%drev%/program/ccc.exe=Parameter\nNy parameter: %sel_files%\t, %curdir% , %curdir1% ... %curdir4%
0213=Admin


0214=Installer som administrator
0215=32-bit versionen (x32/x64) kan ikke bruges til dette på x64 systemer.
0216=Autostart
0217=Opsætningsfilen (ini) overskrives ikke!
0218=For alle brugere0220=Quicklinks

0230=Association
0231=Tilføj filassociation ("ext"), der skal åbnes med et program. Nyttigt ved transportabel brug.\n[ext]=[Sti]=[Parameter]\nFor eksempel:\n*.txt;*.ini;*.bat;*.doc;=%drev%/program/xxx.exe=%sel_file%\n%drev%=Q-Dir drev // relativ sti kan også anvendes.0240=Udskriv
0241=Side
0242=Side(r)
0243=Liggende
0244=Sideopsætning
0245=Udskriftsopsætning
0246=Titel
0247=Tilpas til sidebredde
0248=Tilpas til sidehøjde
0249=Eftersynszoom
0250=Forhold
0251=Ingen printer

0261=Strat slip i ny proces
0262=Start slip i kopi

0264=Versionen til 32-bit kan ikke dette på x64 styresystemer.
0265=Benyt x64-version på x64 styresystemer!


[Favorit]=
0270=Navn
0271=Mappe
0272=Vis indstillinger (Delelinje,...)

[old str 0065]=
0273=Med en aktuel visning og vinduesstørrelse
0274=Programvinduets placering

[Transfer]=
0280=Brugerbestemt overførsel
0281=Vis opsætning
0282=Historie
0283=Valg
0284=Forbliv her
0285=Flyt hertil
0286=Kopier hertil
0287=Luk alle
0288=Luk alle andre

[Erase]=
0300=Genopret
0301=Slet
0302=Sletforsinkelse % sek.
0303=Overskriv % gange
0304=Overskriv ledig plads med nul
0305=Sikker sletning ("erase")
0310=Genopret:\r\nRyd listen (sletter ikke filer).\r\n\r\nSlet:\r\nOverskriv mappe og filer med nul og slet.\r\n\r\nOverskriv X gange:\r\nOverskriver data X gange med nul.\r\n\r\nSletforsinkelse X sek.:\r\nI forsinkelsesperioden kan sletning standses med [Esc].\r\n\r\nOverskriv ledig plads med nul:\r\nFjerner slettesporene fra harddisken.
0311=Tilføjer filer via træk og slip på dette program eller programikon på skrivebordet. Tast så "Delete". File(r)n(e) overskrives med nul før sletning, så indholdet ikke kan gendannes.
[TreeList]=
0400=Udfold
0401=0 niveauer
0402=1 niveau
0403=3 niveauer
0404=%s niveauer
0405=Alle niveauer
0406=Indstil kolonner
0407=Ignorer separator
0408=Vis alle kolonner
0409=Flyt kolonner med træk og slip
0410=Indlæs
0411=Gem
0412=Anvendt
0413=Til rådighed


[TreeList-Infos]=
0500=Vælg scanning af drev/bibliotek
0501=Efter scanning, kan undermapper let scannes med højre musetast
0502=Hold [Ctrl] nede, hvis bibliotek/drev skal scannes i samme vindue.

0503=Led efter den mistede lagerplads ;)
0504=Luk denne information i menuen "Filer" > "#AP#"

[TreeList-Infos2]=
0505=Brug mappetræ eller filter til søgning
0506=Kolonnevalget kan gemmes og indlæses til enhver tid
0507=Kolonne 1-20 er interne (faste kolonner). De øvrige fra Windows shell - som i Stifinder
0508=Prøv at udskrive mappeindhold

0511=Aktuelt i filtertilstand kun ægte mapper!

[Font]=
0510=Font
[FindFile]=
1000=Søg
1001=Indstillinger
1002=Mappe
1003=Medtag filer
1004=Undtag filer
1005=filer at medtage // f.eks.: *.db,*.bak,*.tmp
1006=filer at undtage: // f.eks.: thumbs.db,*.bak
1007=Grupper efter
1008=Filter
1009=Intet filter
1010=Automatisk med overskrift
1011=Automatisk
1012=Automatisk efter indlæsning af data
1013=Gennemsigtigt valg
1014=Kolonneindstillinger
1015=Gruppering
1016=Udforsk
1017=Skan
1018=Søgetid
1019=Fundet
1020=Vælg alle
1021=Undlad hårde og bløde links
1022=Åbn

=
[FindFile_Columns]=
2000=Navn
2001=Størrelse
2002=%
2003=Filer (#)
2004=Mapper (#)
2005=Antal
2006=Sti
2007=Filtypenavn
2008=Søgemåde
2009=Mappe
2010=Navnelængde
2011=Ændret den
2012=Diskstørrelse
2013=Tilgået den
2014=Diskforbrug

2015=Bytes
2016=KB
2017=MB
2018=GB


[Tree-List]=
3000=Træ-liste
3001=Træ-liste+
3002=Konsol
3003=Filter

[Tree-List-Columns]=
3100=OK-kolonner
3101=Windows-shell
3102=MP3 header

3112=Genindlæs detaljer
3113=Detaljestatus
3114=Detaljer

[Tree-List-Show]=
3200=Medtag skjulte filer og mapper
3201=Vis kun mappestruktur[Window]=
200000=&Vindue
200001=&Kaskade
200002=&Taglagt
200003=Taglagt &lodret


[TRANSLATOR-INFO-4]=
1000000=Velkommen
1000001=Ingen hjemmeside
1000002=P. Allan -
1000003=dansk
1000004=Oversættelse[New String Image Compare and Folder Compare e.g. OCT/NOV.2017]=
300000=Er ikke e mappe eller fil


300001=Vent!
300002=Finder billeder og signaturer
300003=Find billeder

300100=Sammenlign
300101=Tolerance
300102=Lighed
300103=Højde-bredde-forhold
300104=Lyshed
300105=Lysstyrke
300106=RGB
300107=Søg efter

300108=Roteret billede
300109=Spejlvendt billede
300110=Negativ

300201=Ja
300202=Nej

300203=Lodret
300204=Vandret


[Image Signature]=
300300=Billedsignatur
300301=Signaturregler
300302=Ydeevne og kvalitet
300303=Ydeevne - balance
300304=Kvalitets - balance

[Compare Mode]=
300311=Sammenlign alle
300312=Mappe mod mappe

[Preview]=
300321=Vis eksempel
300322=Vis gennemsyn
300323=Vis eksempel && gennemsyn
300324=Vis resultatliste


[Progress]=
300330=Signaturer i alt
300331=i sek.
300332=Undladte sammenligninger
300333=Sammenligninger
300334=Tid
300335=Tid i alt
300336=Tilbageværende
300337=Lignende billeder
300338=Start
300339=Ingen billeder fundet i mappen
300340=Vælg mappe med billeder og tryk på startknappen
300341=Netto
300342=Brutto[File-Action]=
300350=Overskriv umarkerede
3003501=Dette overskriver den umarkerede fil med den markerede
3003502=Filnavn forbliver uændret
300351=Vælg bedste billede
300352=Skift valg
300353=Vis liste værktøjslinje
300354=Afkrydsningsfelt
300355=Piltaster

300363=Fjern fra liste
300364=Valgte
300365=Markeret afkrydsningsfelt
300366=Tomt afkrydsningsfelt

300370=Medtag under mapper
[Expert]=
400000=Bekræft ekspertklausul
400001=Jeg er ekspert og ved, hvad jeg gør

[Auto-Update]=
500000=Kontrol for ny version
500001=Aktiver auto-opdatering
500002=Kontrol hver dag
500003=Kontrol hver uge
500004=Kontrol hver måned
500005=Ikke auto-opdatering
500006=Auto-opdatering
500007=Start tjenesten auto-opdatering

500100=Auto-opdatering kræves ikke
500101=Vent
500102=Denne version
500103=Aktuel version
500104=Opdatering starter om 5 sekunder
500105=Backupfil
500106=SHA256


[Find.Same.Images.OK]=
600000=Gratis kun til privat brug
600001=Gratis til privat brug. Ikke til kommerciel, offentlig eller forretningsmæssig brug. I disse tilfælde kun til test!
600002=Rekvirer til kommerciel brug[Q-Dir Preview 2018]=
700000=Autovælg eksempel
700001=Eksempelminiaturer
700002=Windows Media Player
700003=Stifinder eksempelvisning
700004=1 x eksempelvisning


[Film.Strip.Explorer=FSE]

[FSE-View]=
80001=Enkelt
80002=Dobbelt
80003=Firdobbelt


[FSE-Strip]=
81000=Filmviser
81001=Venstre
81002=Højre
81003=Øverst
81004=Nederst

81100=Miniaturestørrelse
81101=Filmviserstørrelse
81102=Automatisk

[FSE-Extra]=
81010=Hovedadresselinje
81020=Klientadresselinje
81030=Brug ikke

[Defender]=
82000=Windows Sikkerhed
82001=Aktiver mappeadgang for #AP#

[Shorcut-Name]=
83001=Ctrl
83002=V-Ctrl
83003=H-Ctrl
83004=Alt
83005=Shift
83006=V-Shift
83007=H-Shift
83008=H-mus
83009=V-mus
83010=M-mus
2. Skift sprog i Q-Dir til: Danish - Dansk

... Download Q-Dir +
0.046 (0) (0)

http: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu # Info
https: softwareOK.de # softwareOK.com # softwareOK.eu #

Q-Dir alternativ fil-Explorer til alle MS-Windows operativsystemer


Quick-Tip:

... XP_Address-Bar_Windows-11_and_10_all_File_Explorer ...
... Uninstall-Q-Dir-from-Surface-Pro-on-Windows-10-how-to ...
... Tip-simple-several-rename-in-the-File-Explorer-Views ...